De Standaard en het brugpensioen
Opinie, Nieuws -

De Standaard en het brugpensioen

De commentatoren van De Standaard zijn niet mals voor het brugpensioen. Philippe Desmet, een boze lezer van De Standaard kruipt in zijn pen en reageert.

vrijdag 16 juli 2010 09:05
Spread the love

Naar aanleiding van de opstart van de tewerkstellingscel voor de Opel-arbeiders zet De Standaard een nieuwe aanval in op de brugpensioenen. Deze keer heet het dat iemand die 15 jaar bruggepensioneerd is 300.000 euro kost aan de sociale zekerheid of  1666 per maand. Het wordt echt gênant met De Standaard. Deze krant die zichzelf bestempelt als kwaliteitskrant is niet meer dan een spreekbuis en propagandamachine voor de werkgevers. Een bruggepensioneerde kost immers veel minder aan de sociale zekerheid dan een naakt ontslag. Voor de rest zijn de voorwaarden (beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tot 58 jaar) dezelfde als voor alle werklozen.

Indien deze mensen van 50 en meer geen brugpensioen zouden hebben gehad, een brugpensioen dat er is gekomen door de strijd van de vakbonden, dan zouden ze zonder boe of ba op straat gestaan hebben. In dit laatste geval zou de overheid de werkloosheidsuitkering moeten betalen. Door het brugpensioen echter krijgen de mensen nog een toeslag die 100 procent betaald wordt door de patroon. Op deze toeslag wordt 50 procent RSZ-bijdrage betaald. Het rekensommetje is vlug gemaakt. Een brugpensioen brengt meer op voor de staat dan een naakt ontslag.

Waarom liegt de Standaard hier dan consequent over? Om de haverklap komt Guy Tegenbos op Radio 1 aanvallen lanceren op het brugpensioen en doet hetzelfde in zijn blad. De reden voor de constante leugens zijn duidelijk. De Standaard loopt aan het Voka-lijntje en kan bezwaarlijk nog een onafhankelijke krant genoemd worden!

De verenigde commerciële pers zou beter eens in eigen boezem kijken. Per krant die wordt geleverd is er een subsidie van 0,88 euro. Een krant kost 1,25 euro. De overheid legt dus 70% bij. De journalist zijn wedde wordt dus voor 70 procent gesubsidieerd door de belastingbetaler, ook door degenen die geen kranten lezen. Dat aan deze subsidies geen kwaliteitsvoorwaarden worden gesteld is stuitend. De kranten zijn eigendom van commerciële bedrijven en die zijn niet geïnteresseerd in degelijke journalistiek maar in geld.

Philippe Desmet, Eeklo.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!