Laes kan weer lachen

 

Verslag, Nieuws, Politiek, België, Didier Reynders -

Beschermeling van Didier Reynders krijgt jaarlijks cadeau van 22.000 euro

Alle vakbonden bij de overheidsdienst Financiën hebben er zich tegen verzet, maar het mocht niet baten. Jean-Claude Laes, een beschermeling van minister van Financiën Didier Reynders, krijgt dan toch zijn jaarlijkse onkostenvergoeding van 22.000 euro.

donderdag 15 juli 2010 17:04
Spread the love

Het ministerieel besluit van minister van Financiën is te lezen in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2010. De voorzitter van het zogenaamde Observatorium voor de Regionale Fiscaliteit, de heer Jean-Claude Laes, krijgt een jaarlijkse onkostenvergoeding van 22.000 euro, gekoppeld aan de index en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010.

Jean-Claude Laes, de toenmalige kabinetchef van Didier Reynders (MR), werd in 2002 benoemd als eerste voorzitter van de federale overheidsdienst Financiën.

Heel lang heeft Laes niet kunnen genieten van die benoeming want in 2007 werd ze vernietigd door de Raad van State. Een jaar later zakte Laes voor de selectieproef van Selor waarmee hij opnieuw aan het hoofd van Financiën wou komen.

Maar goede vrienden laat je niet zomaar in de steek en Laes kwam aan het hoofd te staan van het pas opgerichte Observatorium voor de Regionale Fiscaliteit.

Volgens de socialistische vakbond ACOD leidt het Observatorium een schimmig leven. “Het heeft alvast geen enkele rol van betekenis gespeeld op het vlak van de overdracht van sommige belastingen naar de Gewesten”, zegt Peter Veltmans van ACOD Financiën.

Maar blijkbaar volstond de wedde die Laes daar krijgt niet en was er nog een extraatje nodig. Alle representatieve vakbonden gaven een negatief advies, maar de jaarlijkse vergoeding van 22.000 euro kwam er toch. “Voor de ACOD is dit een schandelijk beslissing, die eens te meer duidelijk maakt dat het liberale credo over de nood aan zuinigheid enkel opgaat voor gewone werkende mensen, maar niet voor de zogenaamd ‘hooggeplaatsten’, die kunnen blijven rekenen op de voordelen van hun kaste”, aldus Veltmans.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!