Nieuws, Samenleving, België, Transgender, Wel jong niet hetero, T-jong -

Transgenderjongeren pakken uit met eigen webstek

T-jong is een deelwerking van Wel Jong Niet Hetero en richt zich op jongeren die zich vragen stellen over hun genderidentiteit en genderexpressie. T-jong stelt nu trots haar nieuwe webstek voor: www.T-jong.be.

vrijdag 9 juli 2010 11:25
Spread the love

Een veilige plek, veel informatie, makkelijker contacten leggen…

Deze webstek biedt een heleboel informatie over al wat met transgender te maken heeft. Je vindt er ook links, boeken en films rond het thema. Ook is er een exclusief forum waar gelijkgezinde jongeren met elkaar in contact kunnen komen op een veilige manier.

Een eigen webstek als veilig huis

Mare, een van de T-jong-vrijwilligsters, legt uit wat deze webstek betekent: “Tot nu moesten jongeren met vragen over hun gender tamelijk in hun eentje sukkelen en zoeken.”

“Op de webstek – die ook qua stijl en taal op jongeren hun lijf geschreven is – vinden ze nu een pak informatie die van belang is en een forum waarop ze elkaar zonder enige drempel kunnen leren kennen binnen een respectvolle omgeving. Www.T-jong.be kan hopelijk ons veilige huis worden.”

Wat is T-jong?

T-jong heeft als doelstelling zich op termijn te ontwikkelen tot een jeugdbeweging voor transgenderjongeren. T-jong wil hen verenigen en voor en mét hen activiteiten organiseren waarin ze zichzelf en elkaar in maximale trots kunnen leren kennen en waarderen.

T-jong is geen hulpverleningsinitiatief. Er is bewust gekozen om vanuit het jeugdwerk tijd en ruimte te maken voor fijne ontmoetingen en vrijetijdsbesteding. T-jong wil daarin alvast het stukje thuiskomen betekenen. Het mogen beleven wat je bezig houdt, ermee experimenteren en het uiteindelijk een plaats geven.

Elke schoolvakantie organiseert T-jong activiteiten waar je in alle vrijheid en anonimiteit kan bewegen. De bedoeling is een groep vormen die even hecht en superleuk is als de andere jeugdbewegingen. Begin september organiseert T-jong voor het eerst een weekend.

Transgender is nog steeds een taboe

Mare: “Tot de conclusie komen dat je transgender bent is anno 2010 nog steeds beangstigend. De taboes zijn nog heel sterk. De meeste transgenders ervaren al heel snel ‘dat er iets aan de hand is’, maar onderdrukken dit gevoel nog vele jaren.”

“Het zou een zeer waardevol gegeven zijn om niet een half leven te moeten investeren in een identiteit die gewoon niet past. Ons ‘einddoel’ is eenduidig: op een leuke manier krachtig bijdragen aan het welbehagen van jongeren die gewoon anders zijn.”

Natuurlijk is er heel erg nood aan psychosociale ondersteuning. T-jong kijkt dan ook hoopvol in de richting van de overheid om hier blijvend aandacht aan te besteden vanuit welzijn en gezondheidszorg.

Meer info:
Wel Jong Niet Hetero, Kammerstraat 22, 9000 Gent, info@weljongniethetero.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!