Bronzen beeld ontworpen door Walter De Buck

 

Verslag, Samenleving, Ademloos, StRaten-generaal, Goeman, Trefpunt, Prijs voor de Democratie, Democratie2000, Staten-Generaal Civiele Maatschappij, Gent -

Gent eert Houtart en burgerinitiatieven

De Prijs voor de Democratie gaat dit jaar naar de burgernetwerken StRaten-Generaal, Ademloos en de Staten-Generaal van Brussel. Andersglobalist François Houtart krijgt de Prijs Jaap Kruithof 2010. De twee prijzen zijn een initiatief van Democratie 2000 en vzw Trefpunt.

donderdag 8 juli 2010 20:25
Spread the love

François Houtart wint de Prijs Jaap Kruithof 2010. Deze prijs, ook wel de ‘Recht voor de Jaap prijs’ genoemd, wil de herinnering aan de filosoof Jaap Kruithof levend houden als een radicale en compromisloze verdediger van de democratie en de democratische waarden.

De 85-jarige godsdienstsocioloog, kannunik en wereldvermaarde progressieve intellectueel François Houtart krijgt de prijs voor zijn ‘mateloze inzet voor de vrede, de rechten van volkeren, voor verdraagzaamheid en geweldloosheid en voor een dialoog tussen de religies’.

Ook zijn openheid voor nieuwe ideeën en inzichten wordt door de jury geloofd. Tenslotte wordt Houtart geëerd als ‘inspiratiebron voor iedereen die streeft naar een andere wereld, door zijn grenzeloze intellectuele inzet, zijn menselijkheid, zijn vriendelijkheid en zijn beschikbaarheid voor anderen’.

De ‘Prijs Jaap Kruithof’, in de vorm van een beeld ontworpen door Frans Wuytack, wordt voor het tweede jaar op rij uitgereikt op 21 juli, om 19u30 op het podium van Trefpunt vzw Bij Sint-Jacobs.

Prijs voor de Democratie

De Prijs voor de Democratie gaat dit jaar naar de burgerinitiatieven stRaten-generaal en Ademloos uit Antwerpen en de Staten-Generaal van de Civiele Maatschappij uit Brussel.

De strijd van stRaten-generaal en Ademloos tegen de Lange Wapper was een sterk staaltje van participatie en democratie. “Deze twee organisaties hebben getoond hoe het mogelijk is, in tijden waar iedereen de mond vol heeft van de apathische burger, de democratie te versterken. En dit niet alleen door een volksraadpleging af te dwingen (op zich al een huzarenstuk), maar evenzeer door het inhoudelijke debat voortdurend te voeden met eigen voorstellen, door op waardige wijze het overheidsbeleid zeer kritisch op te volgen, door te tonen dat door zelfstudie en ervaringsdeskundigheid burgers ook experten kunnen zijn. Geen enkele burgemeester kan nu nog in Vlaanderen een beleid voeren van ‘walk and don’t look back’….”, aldus de jury.

Daarnaast gaat de prijs ook naar de Staten-Generaal van de Civiele Maatschappij uit Brussel. “Eerst ontstond een bi-communautair platform van het middenveld waarin naast drie burgerbewegingen, ook de sociale partners, de netwerken van buurtcomité’s en de culturele netwerken zitting hadden. Die werkten een korte platformtekst uit waarin de Brusselse multiculturele en kosmopolitische realiteit tegenover de Belgische communautaire patstelling werd gesteld. En dan werd een ongezien discussieproces opgestart. In het elan hebben honderden kunstinstellingen uit beide gemeenschappen samen een Cultuurplan voor Brussel uitgewerkt. Ook hier een ongeziene mobilisatie rond alternatieve ideeën en voorstellen.”

De jury prees de kwaliteit van deze burgerparticipatie, zowel in het betrekken en informeren van bredere lagen van bevolking en middenveld, als in de kwaliteit van de uitgewerkte alternatieve voorstellen.

“Want de kwaliteit van de democratie hangt af van de kwaliteit van het debat. Daartoe is de actieve inzet van een goed geïnformeerde civiele maatschappij essentieel. StRaten-Generaal en Ademloos in Antwerpen en de Staten-Generaal van Brussel hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de uitbouw van een kwaliteitsvolle participatieve democratie. De Prijs voor de Democratie 2010 bekroont de burgeralternatieven tegenover falende beleidsstructuren.”

Op de derde plaats staat Lucie Van Crombrugghe en het Gents Abortus Collectief. Op de tweede plaats twee nieuwe media-projecten, Apache en DeWereldMorgen.be

De Prijs van de Democratie, een beeld ontworpen door Walter de Buck, wordt uitgereikt op 21 juli om 19u30, op het groot poduim bij Sint-Jacobs.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!