Interview, Nieuws, Europa, Economie, Samenleving, Vakbond, ABVV, Eddy Van Lancker, ESF, Istanbul -

Eddy Van Lancker: “Breed aanbod is tegelijk zwak punt van ESF”

Het ABVV tekende op het Europees Sociaal Forum in Istanbul present met 75 aanwezigen. Ondanks de enorm moeizame organisatie blijft het ESF voor de vakbond een belangrijk kanaal om contacten te leggen over de grenzen heen, zegt federaal secretaris Eddy Van Lancker van het ABVV.

dinsdag 6 juli 2010 19:15
Spread the love

“Als vakbonden hechten we heel wat belang aan de samenwerking met NGO’s of andere organisaties. Dat staat ook in onze resoluties. Zowel het Belgisch, het Europees als het Wereld Sociaal Forum zijn voor ons dus belangrijk. Vooral voor onze jongeren, omdat die de gelegenheid krijgen buiten de omgeving van hun bedrijf andere mensen te leren kennen.”

Op het ESF wilde het ABVV zich voornamelijk toespitsen op vakbondsvrijheden. “Vooral omdat het forum in Turkije plaatsvindt, en we komen net van een congres in Genève waar ook Turkije besproken is.”

“De Turkse vakbonden hebben ons gevraagd of we hen kunnen helpen om schot in de zaak te krijgen, gelet op het Belgische voorzitterschap. We hebben een onderhoud gehad met de mensen van de vakbond DISK.”

“Bij UPS, waar zo’n 130 mensen hun werk verliezen, hebben we de stakingsposten bezocht. Onze jonge militanten konden zo zien op welke manier hier actie gevoerd wordt. In België gaan we nu solidariteitsacties opzetten om de betrokkenen te steunen.”

“Die contacten – niet alleen in de workshops, maar ook daarbuiten – vormen een belangrijke troef van het ESF. Voor ons is dit een manier om ervaringen uit te wisselen, andere invalshoeken te bekijken en open te staan voor wat er in andere delen van de Europa gebeurt. Daarbij is het interessant dat we ons niet alleen beperken tot Europa, maar dat je ook een andere kijk krijgt op Palestina, Irak of Nepal.”

Tegelijk ziet Eddy Van Lancker in dat brede aanbod ook de zwakke plek van het ESF. “Het is ongelooflijk chaotisch, nog erger dan in Malmö. Mochten we het Wereld Sociaal Forum beter organiseren, dan zou het ESF misschien niet meer echt nodig zijn, zeker niet als we het maar op deze manier kunnen organiseren.”

Gebrekkige organisatie lijdt tot frustraties

“De organisatie is allesbehalve: we kregen verkeerde adressen van waar we moesten zijn, moesten een uur zoeken naar een locatie, er waren geen vertalers, twee seminaries werden samengeworpen. Zelf kon ik mijn workshop vanmorgen niet houden omdat er geen vertaling was van het Frans naar het Engels of het Turks. Dat is niet leuk, en het maakt de mensen gefrustreerd.“

“Wat we ook vastgesteld hebben, is dat we enorm veel thema’s ook terugvonden bij anderen. Dat kan wel interessant zijn, maar dan worden ze weer gepland op hetzelfde tijdstip… Ik denk dat de organisatoren beter vooraf hadden moeten kunnen samen zitten en de nodige tijd hadden moeten kunnen uittrekken om zaken te bespreken.“

“Aan de andere kant was er op de workshops waar ik naartoe ben geweest zeker interactie en kwamen er duidelijke standpunten naar voren. De mensen die hier naartoe komen, lijken mondiger te worden en zijn goed voorbereid. Anderzijds zullen we hier niet een gezamenlijk project kunnen opbouwen. Er zit geen lijn in de thema’s. Er is wel een rode draad, de crisis, die wordt ingevuld vanuit alle mogelijke invalshoeken.”

Alles samen vindt Eddy Van Lancker dat het positieve toch bovendrijft, en dat het ESF toch de moeite loonde. Het ABVV was ook met een grotere delegatie aanwezig dan de vorige keer. In Malmö waren we nog met veertig; hier met meer dan zeventig. Tegelijk zijn we ook van plan meer energie te steken in het Belgisch Sociaal Forum.” 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!