Politieke reacties op 350 miljoen staatssteun voor de mediaconcerns
Verslag, Nieuws, België, Perssteun -

Politieke reacties op 350 miljoen staatssteun voor de mediaconcerns

DeWereldMorgen.be berekende dat de mediaconcerns elk jaar 350 miljoen euro overheidssteun krijgen. We peilden naar de reactie van enkele leden van de mediacommissie van het Vlaams parlement.

woensdag 30 juni 2010 15:42
Spread the love

__________

Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen!

“Ik neem het mee naar de regeringsonderhandelingen als Groen! wordt uitgenodigd.”

“Het mediabeleid is Vlaams, maar het gros van de steunmaatregelen zit op federaal niveau. Ik ben misvormd door dat perspectief. Waar wij in de mediacommissie in het Vlaams parlement over praten is kleingeld vergeleken met die sommen. 88 eurocent per uitgereikte krant! Dat is enorm veel geld, hé. Ik ben gechoqueerd door die bedragen en ook een beetje beschaamd dat ik dat niet wist. Dat is de verdienste van dit onderzoek.”

“Ik kan leven met staatssteun als dat de diversiteit ten goede komt. Maar ik kan er niet mee leven dat steun zonder voorwaarden wordt doorgesluisd naar aandeelhouders. Ik pleit er al twee jaar voor om de rechtstreekse steun te koppelen aan kwaliteitsvoorwaarden. Bijvoorbeeld een buitenlands correspondentennetwerk of een cultuurredactie hebben. In principe kan men zelfs aan dat pakket overheidsadvertenties voorwaarden koppelen.”

“Ik ga het doorgeven aan mijn collega’s in het federale parlement. We moeten zicht krijgen op de details van de steun en er moet ook een debat op gang komen over het nut en de zin van die steun. Wat zou er gebeuren als de overheid die 120 miljoen niet meer geeft? Zouden er dan veel minder kranten verkocht worden? Is die steun relevant om de oplages op peil te houden?”

“Misschien is het wel tijd voor een Copernicaanse omwenteling. Misschien moeten we totaal andere dingen gaan doen met die steun. Waarom er niet voor zorgen dat alle gezinnen een internetabonnement hebben? Het zou logisch zijn om alle vormen van steun over te hevelen naar de regio’s. Ik neem het mee naar de regeringsonderhandelingen als Groen! wordt uitgenodigd.”

_____________

Carl Decaluwé, Vlaams parlementslid voor CD&V:

Er moet transparantie en openheid zijn en er moet duidelijk omschreven worden waarvoor die steun dient.

“De steun is niet transparant. Dat klopt natuurlijk. De overheid heeft er nochtans alle belang bij om wel transparant te zijn, want anders krijgen we last met Europa. Er moet transparantie en openheid zijn en er moet duidelijk omschreven worden waarvoor die steun dient. Ook wat het Protocol betreft, moeten we bekijken of de middelen op een goede manier worden besteed. Wordt dat nu al voldoende gecontroleerd? Ik heb daar geen zicht op.”

“Alle steun zit federaal. Mocht alles op één niveau zitten, zouden we een veel coherenter beleid kunnen voeren. Maar ik denk niet dat iemand de regionalisering van De Post vraagt.”

______________

Philippe De Coene, Vlaams parlementslid voor SP.A:

“Het is nuttig om dit verder te onderzoeken.”

“Kan je al die overheidsadvertenties beschouwen als overheidssteun? Als de Nationale Loterij een nieuw product op de markt brengt, dan krijgen ze een economische return voor hun advertenties. Ik vind het kort door de bocht om dat als overheidssteun te bestempelen. Ok, de media genieten daarvan, maar ook de overheid profiteert er van.”

“En wat is het alternatief? We kunnen zeggen dat we stoppen met die steun voor uitreiking van de kranten. Maar dan doen we de kranten én De Post pijn. Hebben we dan iets gedaan dat de verspreiding van kranten of de overheidsdienst ten goede komt? Openen we dan de doos van Pandora niet? Brengen we zo niet een hele sector in de problemen?”

“We zouden ook voorwaarden kunnen opleggen aan die steun. Maar dan zit je met een bevoegdheidsprobleem. Je moet dan een gemeenschapsoverleg hebben om dat af te dwingen via de federale overheid. Je voelt het: dat is niet eenvoudig. Ook het btw-nultarief is federale materie.”

“Het leuke idee om al die steun te conditioneren charmeert me natuurlijk wel. Maar stel nu nog dat je er wel nobele doelstellingen aan kan koppelen zoals meer buitenlandberichtgeving of meer vorming voor journalisten, dan ben je ook helemaal niet zeker dat je daar de oplages van de kranten mee vooruit helpt. Kwaliteitsmedia staan overal onder concurrentiedruk van media die zich niet veel aantrekken van kwaliteit.”

“Ik ben het eens met het maatschappelijk engagement om de kwaliteit te verbeteren en daarom is het ook nuttig om dit verder te onderzoeken. Het interesseert mij om die stromen beter te kennen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!