Verslag, Nieuws, België, Lokaal, Privacy, Stampmedia, Liga voor Mensenrechten, Antwerpen, Big brother -

Bewakingscamera’s in de stad: bewaken of begluren?

Overal hangen bewakingscamera’s. Vaak zijn die niet in orde met de Camerawet en vormen ze dus een inbreuk op de privacy. De blog datapanik.org en de Liga voor Mensenrechten organiseerden daarom een ‘cameraspotting‘ in Gent. Het is de bedoeling dat ook in andere steden te doen, waaronder Antwerpen.

woensdag 30 juni 2010 11:30
Spread the love

De Camerawet trad op 10 juni 2007 in werking. Binnen een periode van drie jaar moesten alle bewakingscamera’s reglementair zijn. De Privacycommissie riep daarom op de nodige maatregelen te treffen. De Liga voor mensenrechten en datapanik.org namen in Gent alvast de proef op de som met een ‘cameraspotting’.

Cameraspotting

Iedereen kent wel het fenomeen van mensen die treinen, vliegtuigen of atoomkoppen gaan ‘spotten’. ‘Cameraspotting’ is niet veel anders. Mensen trekken erop uit en gaan zelf controleren of camera’s al dan niet volgens de regels zijn opgesteld. In de praktijk komt dit neer op het controleren van de aanwezigheid van een pictogram.

“Door de pictogrammen weet de burger dat de beelden kunnen worden opgevraagd bij de verantwoordelijke”, meldt Emmanuel Vincart, communicatieverantwoordelijke van de Privacycommissie. “Dit is een burgerrecht. Klachten worden wel behandeld door ons.” De commissie staat zeer positief tegenover initiatieven als cameraspotting.

De cameraspotting in Gent is een samenwerking van datapanik.org en de Liga voor Mensenrechten. “Slechts 1 op de 10 bewakingscamera’s waren in orde”, stelt Wim Vandenbussche van datapanik.org.

‘Win uw privacy’

“Mensen kunnen bovendien voortdurend foto’s en locaties van nog meer niet-reglementaire bewakingscamera’s posten op de website van ‘Win uw Privacy’.” Dat is de bredere campagne van de Liga voor Mensenrechten. “Op die manier kunnen ze alles in kaart brengen.”

Met deze campagne wil de Liga het publiek ervan bewust maken dat vele camera’s een bedreiging kunnen zijn voor uw privacy. Hiervoor organiseren zij verschillende acties waarvan de cameraspotting een onderdeel is.

De Liga trekt ook naar verschillende steden met het ‘Win uw privacy spel’. Bij deze straatactie draaien mensen aan een rad en kunnen ze een prijs winnen die helpt de privacy te beschermen.

Verder is er ook de ‘Big Brother Award’. De bedoeling is dat mensen een ludieke foto maken van een bewakingscamera, voorzien van de nodige commentaar. De beste inzending wint op 17 november de Big Brother Award.

Studenten geviseerd

Een bewakingscamera op de Ossenmarkt in het hart van de studentenbuurt in Antwerpen zorgde begin juni voor heel wat opschudding. Het stadsbestuur had deze camera geïnstalleerd om overlast tegen te gaan.

In een artikel in Knack maakt studentenvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer van het Antwerps Studentenoverleg (ASO) duidelijk dat studenten hiermee worden geviseerd. “Niet alle studenten maken amok op de Ossenmarkt. Bovendien komt overlast ook vaak van niet-studenten en in andere buurten met meer problemen staat er geen camera”, stelt Van de Wauwer.

Controle

“Tot hiertoe zijn er iets meer dan 8.000 bewakingscamera’s geregistreerd”, zegt Vincart van de Privacycommissie. “Wij hebben echter geen zicht op het aantal niet-reglementaire bewakingscamera’s. Iedereen wordt geacht de wet na te leven. Systematische controle is er echter niet.”

© 2010 – StampMedia – Tom Laurent

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!