VN raken het niet eens over vrouwenagentschap
Verslag, Nieuws, Wereld -

VN raken het niet eens over vrouwenagentschap

De Verenigde Naties buigen zich vanaf vandaag (28 juni) een week lang over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar voorlopig zit er weinig schot in het belangrijkste discussiepunt: hoe moet het nieuwe vrouwenagentschap er gaan uitzien dat de organisatie wil oprichten?

maandag 28 juni 2010 23:53
Spread the love

De VN hebben in september vorig jaar beslist een speciaal agentschap voor vrouwen op te zetten. Eind juli kan alles rond zijn, verklaarde de voorzitter van de algemene vergadering, Ali Abdussalam Treki, na aandringen van vrouwenrechtenorganisaties. Maar vrijdag waren de onderhandelingen over de oprichting vastgelopen. Er is getouwtrek tussen verscheidene lidstaten van de VN over onderwerpen als de geografische verdeling van de zitjes in de raad van bestuur en de manier waarop de nieuwe organisatie het beleid van individuele landen zal mogen opvolgen.

Pasmunt

Deze week hebben vrouwenrechtenorganisaties een nieuwe kans om hun zaak te bepleiten. De VN hebben in New York academici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van niet-gouvernementele groepen samengeroepen voor hun Annual Ministerial Review. De jaarlijkse denkoefening, die het beleid van de VN moet helpen vormgeven, staat dit jaar in het teken van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De VN hebben al jaren gespecialiseerde organisaties voor kinderen, vluchtelingen, milieu, gezondheid, bevolkingsvraagstukken, toerisme en nog een hele lijst andere groepen en problemen, maar een agentschap dat zich specifiek op de maatschappelijke achterstelling van vrouwen toelegt, is er nog niet. Voorstanders hopen dat het onderwerp meer en systematischer aandacht zal krijgen als er eenmaal een vrouwenagentschap is, met een boegbeeld en een serieuze begroting. Het nieuwe agentschap kan ook proberen alle andere internationale instellingen bij de les te houden.

Het is niet zo duidelijk waarom de oprichting van het vrouwenagentschap zo moeizaam gaat. Volgens insiders proberen sommige lidstaten de zaak als pasmunt te gebruiken in discussies over andere onderwerpen.

Resolutie 1325

Naast het nieuwe agentschap staat in New York ook de uitvoering van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad op de agenda. Die resolutie uit het jaar 2000 moet de inbreng van vrouwen en hun bekommernissen in vredesonderhandelingen in de hand werken. Er moet nog heel veel gebeuren op dat vlak. Afghanistan begon in mei bijvoorbeeld een grote vredesdialoog om de verzoening in het verscheurde land dichterbij te brengen, maar er zijn minder dan 50 vrouwen onder de 1400 deelnemers aan dat proces.

Volgens Pollyanna Truscot van Amnesty International is resolutie 1325 niet alleen van belang voor vrouwen uit oorlogsregio’s. Ook vrouwen uit slums en andere leefgebieden waar veel geweld wordt gepleegd, kunnen er een beroep op doen.

Beatrice Paez | IPS

take down
the paywall
steun ons nu!