Nieuws, Samenleving, België, Stampmedia, Verkeer, Verkeersveiligheid, Rijbewijs, Savem, Verkeersongevallen -

SAVEM wil charter voor veilig verkeer

Joris Petillon begon een eenmanskruistocht voor verkeersveiligheid, maar intussen ondertekenden al enkele duizenden mensen het charter waarmee hij aandacht vraagt voor de gebrekkige verkeersveiligheid in België. Petillon wil het charter koppelen aan het rijbewijs B.

vrijdag 25 juni 2010 16:05
Spread the love

Twintig jaar geleden, op 13-jarige leeftijd, overleed de broer van Joris na een aanrijding door een onoplettende bestuurster. Nu richtte Joris SAVEM op, een samentrekking van het Engelse SAVE en THEM, “Red hen”, maar ook van SAVE en MAARTEN, de naam van zijn broer. SAVEM pleit voor meer verkeersveiligheid, en heeft daarvoor een charter opgesteld.

In 2003 onderschreef de Europese Unie een actieprogramma voor verkeersveiligheid dat het aantal verkeersdoden in alle lidstaten tegen 2010 met 50 procent moest terugbrengen. Zeven jaar later is deze doelstelling allesbehalve bereikt. België wist het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop terug te dringen met slechts 35 procent en is daarmee een van de slechtste leerlingen in de klas.

Mentaliteitswijziging

Volgens Joris Petillion heeft dit teleurstellende resultaat twee belangrijke oorzaken. “Enerzijds kampen we nog steeds met een gebrekkige verkeersinfrastructuur, maar anderzijds is er ook dringend nood aan een mentaliteitsverandering bij de automobilisten.” Die gedragswijziging teweegbrengen is dan ook het hoofddoel van het charter SAVEM.

Het charter pleit voor zeven gedragsregels die een veiliger verkeer moeten garanderen voor alle weggebruikers, vooral voor kinderen en jongeren. “Mensen moeten zich ervan bewust worden dat de wagen een potentieel moordwapen is. Elk jaar sterven er op de Belgische wegen bijna 1.000 doden, vallen er 6.000 zwaargewonden en 50.000 lichtgewonden.”

Twintig jaar geleden was ook Petillon’s broer Maarten bij de slachtoffers. Het relaas van die fatale zomerochtend vind je terug op de website van SAVEM. Toch behoort deze actie niet tot een verwerkingsproces, beklemtoont Petillon.

“Natuurlijk was de opstartdatum van deze actie een symbolische dag omdat het exact 20 jaar geleden was dat mijn broer overleed, maar het was ook de markering van het 15-jarig bestaan van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen die mijn vader heeft opgestart.”

Zevendaagse rouwtocht

Om het charter extra onder de aandacht te brengen zal Joris vergezeld van een groeiende groep gelijkgezinden een zevendaagse tocht maken langs alle plaatsen in België waar kinderen in het verkeer stierven.

De aankomst is gepland in Brussel, waar ze de bijhorende petitie aan de bevoegde minister zullen overhandigen. Petillon wil 200.000 handtekeningen verzamelen.

Het betoog voor een groter verkeersbewustzijn komt daarmee niet aan zijn einde. Petillion wil het charter koppelen aan het rijbewijs type B. Op die manier hoopt hij jonge bestuurders te confronteren met de verantwoordelijkheid van autobestuurders.

“Het overhaaste, geagiteerde rijgedrag dat tot zoveel ongevallen leidt, zit vaak onderhuids. Mensen zijn niet bezig met het gevaar dat zij vormen voor anderen, of beseffen niet hoe snel een ongeval zich kan voordoen.”

De SAVEM-campagne moet volgens Joris dan ook niet gezien worden als een kruistocht tegen autobestuurders. Het doel is om chauffeurs te confronteren met de richtlijnen in het charter in de hoop dat ze inzien welke desastreuze gevolgen hun rijgedrag kan hebben.

© 2010 – StampMedia – Bart Steurs

take down
the paywall
steun ons nu!