Verslag, Nieuws, Economie, België, Containers -

Geen oplossing voor giftige containers

Vrijdag werd door de werkgevers uit de transportsector het overleg rond toxische gassen opgeblazen. Deze vergiftigde containers dreigen de gezondheid van duizenden werknemers aan te tasten. Het zag er naar uit dat er snel een akkoord zou komen om iets te doen aan de toxische gassen, maar vandaag sprong het overleg tussen werknemers en werkgevers af.

vrijdag 25 juni 2010 23:58
Spread the love

Na maandenlange onderhandelingen over toxische gassen in containers kwamen de werkgevers vandaag terug op hun gegeven woord. De ondertekening van een CAO zou slechts een formaliteit zijn… dachten ze bij de BTB-ABVV (Socialistische transportvakbond).

Werkgevers en werknemers zijn samen het slachtoffer van het feit dat veel containers – vaak afkomstig uit Azië – gevaarlijke toxische stoffen bevatten. Meestal ook zonder label. Dus ook de werkgevers weten niet altijd welke schadelijke stoffen er in een container aanwezig zijn.

Daarom voorzag de ontwerp-CAO in een sensibiliserinsg- en informatiecampagne naar werkgevers en werknemers toe. Daarnaast was er een preventiedeel voorzien. In elk betrokken bedrijf zou deze problematiek op de agenda van het Comité voor Preventie of Bescherming op het Werk moeten komen. In kleine ondernemingen zonder werknemersafvaardiging zou het eventuele preventieplan ter kennisgeving overgemaakt worden aan de representatieve vakbonden.

Dit laatste kon voor UPTR (de werkgevers) niet. De BTB reageert dan ook verbolgen: “Deze werkgevers zetten hierbij duidelijk de achterdeur open voor de malafide werkgevers die deze problematiek niet ter harte wensen te nemen. De verantwoordelijkheid die ze hiermee nemen, is verpletterend!  Dit is spelen met de gezondheid van de werknemers uit de transport- en logistieke sector, om louter formalistische redenen. Bovendien slepen zij de andere werkgeversorganisaties Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen hierin mee, die oorspronkelijk wel achter de CAO stonden.”

Hun vlammend persbericht eindigt met een dreiging tot actie als er niet zeer snel een oplossing komt:

BTB – ABVV kan dit niet accepteren. Alle onderzoek in binnen- en buitenland wijst erop dat dit een reëel probleem is, dat dringend aangepakt moet worden. BTB is op de hoogte van 3 incidenten in bedrijven uit de sector in de laatste 3 weken. Bovendien is de onwetendheid ter zake zo groot dat veel incidenten nooit de nodige aandacht krijgen die ze verdienen. BTB zal haar instanties samenroepen om te zien welke acties er zullen volgen op het terrein om alsnog resultaten te boeken.

take down
the paywall
steun ons nu!