Protest steenkoolcentrale in Berendrecht

 

Antwerpen -

Plannen steenkoolcentrale stuiten op protest

Energiereus E.ON organiseerde in het districtshuis van Berendrecht een infoavond over de geplande steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Die plannen stuiten echter op heel wat protest.

donderdag 24 juni 2010 15:08
Spread the love

Een eerdere aanvraag voor het bouwen van deze steenkoolcentrale werd al afgewezen, maar energiereus E.ON haalt nu nieuwe argumenten uit de kast om mensen warm te krijgen voor dit project.

De geplande steenkoolcentrale zou op de site van Bayer Antwerpen gebouwd worden en zo’n 25 hectare in beslag nemen. E.ON houdt bij hoog en bij laag vol dat deze steenkoolcentrale of Antwerp Power Plant er moet komen.

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, het WWF en SP.A stonden voor de infoavond aan de deur met spandoeken, pamfletten en bezwaarschriften. De bouw van een nieuwe steenkoolcentrale is voor hen niet te verzoenen met de Vlaamse en Europese klimaatbeleidsdoelstellingen: steenkool is niet duurzaam, en heeft een enorme impact op de luchtkwaliteit, de omliggende natuurgebieden en het water. 

Vervanging verouderde centrales

Volgens E.ON is de steenkoolcentrale nodig omdat uit cijfers van de federale regulator zou blijken dat België nieuwe productiecapaciteit nodig heeft. Zij worden daarin ondersteund door de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Voorts is de Antwerp Power Plant een aanvulling voor de bestaande centrales, en moet het een aantal verouderde centrales vervangen die weldra uit dienst worden genomen.

Dankzij de centrale zou België minder elektriciteit moeten invoeren uit het buitenland, wat kan helpen om de concurrentie tegen te gaan ten opzichte van de Belgische markt en om een stabiele en zekere energielevering waarborgen.

Steenkoolcentrales hebben volgens E.ON een hoog rendement. De Antwerp Power Plant zou een verdere groei van de Antwerpse haven stimuleren en door het project zouden 1.500 jobs verzekerd zijn tijdens de bouw, naast zo’n 100 directe en 400 indirecte jobs tijdens de exploitatie.

Verder stelt E.ON dat het project ook de verdere stabilisering van de kolenafhandeling zou bevorderen (2,6 miljoen ton per jaar), dat alles ‘netjes’ en ‘proper’ zal gebeuren, vermits de kolenopslag op de site van Bayer ‘gesloten‘ is, en dat de afvoer van de reststoffen per schip zal gebeuren, waarna deze reststoffen volledig hergebruikt zullen worden.

Waarom Antwerpen?

Antwerpen werd door E.ON uitgekozen vanwege zijn ‘ideale’ geografische ligging. Grote zeeschepen kunnen de kolen aanvoeren, er is voldoende ruimte, veel afnemers van stroom, stoom en warmte en een aansluitingspunt op het hoogspanningsnet in de buurt.

En E.ON heeft ruimte nodig om aan CO² -afvang te kunnen doen, het zogenaamde CCS.

Maar wat is CCS? En de nadelen?

Met de ‘Carbon Capture Storage’-technologie, CCS dus, wil E.ON op termijn de CO2 uit de rookgassen van de installatie halen en opslaan. Het bedrijf verwijst naar een soortgelijk pilootproject in de haven van Rotterdam, waar per jaar 1 miljoen ton CO2 via een 25 km lange pijpleiding naar een gasveld in de Noordzee wordt getransporteerd en opgeslagen.

Stop het maar in de zee dus,…In de jaren tachtig was vooral dumping van radioactief afval in de mode, nu krijgen we dit dan weer,

Maar E.ON zegt geen woord over de gevaren van dit soort opslag: in de omgeving van het Nyosmeer in Kameroen kwamen op 26 augustus 1986 meer dan 1.700 mensen om toen een grote hoeveelheid CO2 vrij kwam uit het meer. En in het Nederlandse Berkel en Rodenrijs stierven in december 2008 vele eenden door een lek in de transportleiding voor CO2.

Andere nadelen zijn het hogere energieverbruik voor dit proces, de kosten voor de aanleg van de infrastructuur en de opslag van het gas. Wie is er verantwoordelijk voor het beheer over tweehonderd jaar?

Openbaar onderzoek

Er zijn heel wat argumenten voor en tegen de steenkoolcentrale, maar vanuit milieu- en gezondheidsoverwegingen zijn deze plannen op zijn minst bedenkelijk te noemen.

Tot 3 juli kunt u het openbaar onderzoek in het kader van de milieuvergunningsaanvraag nog inkijken. Dat kan op de milieudienst van de stad Antwerpen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, elke werkdag van 9 tot 12 uur.

U kunt ook een bezwaar indienen tegen de vergunningsaanvraag voor de steenkoolcentrale Hieronder vindt u een ontwerp bezwaarschrift.

Voor de facebookers onder jullie: Facebookgroep: “Geen steenkoolcentrale in de Antwerpse haven”: http://www.facebook.com/group.php?gid=145440768393&v=wall

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!