4G in de auto, gevaar voor straling
Opinie, Nieuws, Samenleving, Straling, Gsm, Stralingsgevaar, 4G -

4G in de auto, gevaar voor straling

In een rijdende auto tv kijken, gamen, films huren of op het internet surfen: Telenet riep vorige week in Mechelen de pers bijeen om te tonen dat het kan. Met dank aan de 4G-technologie, die vanaf 2012 voor iedereen in België beschikbaar moet zijn. Als auteur van 'Stralingsgevaar! Vervuiling in een gsm-maatschappij' vraag ik dat de overheid het voorzorgsprincipe toepast.

donderdag 24 juni 2010 11:29
Spread the love

Over de technologie die 4G mogelijk maakt, werd heel wat minder geschreven. In wezen is het dezelfde technologie als voor de gsm wordt gebruikt. De te verzenden berichten worden gedigitaliseerd, oftewel omgezet in codes die bestaan uit slechts twee alternatieven: “aan” of “uit”. Vergelijk het met de punten en strepen van morse, of de 1 en 0 van computerprogramma’s.

Een bericht wordt niet via de kabel verstuurd, maar door de lucht. Dat gebeurt met elektromagnetische straling die gepulseerd is. Daarvoor worden twee soorten golven verwekt: golven met een zeer hoge frequentie en golven met een zeer lage frequentie.

Hoogfrequente golven zijn de draaggolven voor laagfrequente gedigitaliseerde berichten.

Hoogfrequente straling is te vergelijken met een microgolfoven. De straling warmt op, gelukkig minder sterk dan in een oven. De laagfrequente straling wordt in ons lichaam binnengeschoten met de kracht van de hoogfrequente golven. Bij een gsm-toestel gebeurt dat 217 keer per seconde.

Deze pulsen zijn als de kogelregen van een mitrailleur. Victor Moshchalkov, hoogleraar natuurkunde aan de K.U.Leuven, vergelijkt ze met de slagen van een mokerhamer: “Je kunt de chronische blootstelling aan elektromagnetische straling vergelijken met de werking van een goede pneumatische hamer. Eén slag betekent niets op een dikke betonnen muur, maar als je blijft kloppen, dan bezwijkt de muur uiteindelijk.”

De elektrische boodschappen die deze gepulseerde straling ons geeft, storen de elektromagnetische velden die ons lichaam, onze organen aanmaken. Onafhankelijke wetenschappers wijzen allang op de gevaren voor de gezondheid.

Verband gsm-straling en kanker

Toen op het einde van vorige eeuw de geruchten de ronde deden dat je van gsm’en kanker kunt krijgen, organiseerde de Amerikaanse pool van telecombedrijven een grootscheeps onderzoek. Vele miljoenen euro’s werden erin geïnvesteerd. De bedoeling was te bewijzen dat de verhalen over kankerrisico bakerpraatjes waren.

Maar onderzoeksleider dokter George Carlo kwam tot het verrassend besluit dat er een duidelijk causaal verband is tussen gsm-straling en sommige kankers, meestal hersenkankers met tumoren op de plaats waar men gewoonlijk de antenne van zijn gsm-toestel had gehouden.

Toen dokter Carlo aan zijn opdrachtgevers meedeelde dat de bevolking moest ingelicht worden, werd hij ontslagen en werd zijn studie in het archief weggestoken.

De Europese studie ‘Reflex’heeft aangetoond dat gsm-straling DNA-breuken kan veroorzaken, ook reeds bij veldsterktes die ruim onder de grenswaarde liggen.

Reflex was een groot epidemiologisch onderzoek, met dierproeven, dat 43 maanden duurde, van februari 2000 tot augustus 2003. De resultaten werden in 2004 gepubliceerd. Je vindt ze op www.milieuziektes.nl.

In Louvain-la-Neuve toonde een zes jaar durend onderzoek aan dat de mortaliteit sterk verhoogt bij ratten die bestraald worden met microgolven.

Aan de universiteit Blaise Pascal van Clermont-Ferrand ontdekte een onderzoeksteam dat een gsm-bestraling van tomaten stressmoleculen genereert in de cellen. Het onderzoek was voor de industrie zeer hinderlijk: het bewees dat gsm-straling een pathologisch proces veroorzaakt zowel bij planten als bij dieren. De overheid maakte een einde aan het onderzoek en sloot het onderzoekscentrum.

UMTS werd in heel het land ingevoerd

Een Duits onderzoek onder leiding van professor Adlkofer kwam in 2007 tot de conclusie dat UMTS veel gevaarlijker is dan de klassieke gsm-straling. Er treden al DNA-breuken op bij tienmaal lagere waarden.

UMTS staat voor ‘Universal Mobile Telecommunications System’, een aspect van wat men de ‘3G’ noemt, de derde generatie van de mobilofoon: tegelijk telefoontoestel en kleine draagbare computer.

Bij de invoering van UMTS heeft het Nederlandse parlement een onderzoek gevraagd naar de gevolgen voor de gezondheid. TNO, de stichting Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, voerde dit uit en publiceerde in 2003 het resultaat: 3G wordt door de proefpersonen negatief ervaren, ook door mensen die zeiden nooit last te hebben gehad van de klassieke gsm-straling.

De overheid stopte 3G niet, maar liet, mede met financiering van telecombedrijven, het TNO-onderzoek in Zwitserland in mei 2007 (overdoen’. In het Zwitsers onderzoek hebben tientallen proefpersonen afgehaakt. Ze werden bestraald met sterktes tot 10 volt per meter en verlieten ziek de test.

De onderzoekers beslisten geen rekening te houden met wie zich verwijderde en maakten slechts dossiers op voor 44 van de 117 proefpersonen. Alsof niemand ziek geworden was of last van straling had gekregen, zeiden de onderzoekers. dat UMTS ongevaarlijk was. Een volledig rapport is er nooit gekomen…

Er is een wetenschappelijke consensus om te zeggen dat gsm-straling schadelijk is voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Vooraanstaande wetenschapsmensen hebben zich verenigd in de werkgroep ‘Bio-Initiative’.

De internationale groep wetenschappers heeft op basis van meer dan 1.500 ernstige onderzoeken en publicaties gewezen op het erg toxische karakter van gsm-straling. De groep verzoekt de politieke overheden de grenswaarden zeer sterk te verlagen. Het Europees Milieu Agentschap waarschuwt voor een grote gezondheidsramp indien de normen niet drastisch aangepast worden.

Van 3G naar 4G

In plaats van de gsm-straling te beperken, groeit het aantal zendmasten en verbindingsantennes of worden de bestaanden versterkt. Dit ten behoeve van 4G, de vierde generatie, met ‘Long Term Evolution’-netwerken.

Even sterk als de analyse van de onafhankelijke wetenschappers is het lobbywerk van de telecomindustrie. Wetenschappelijke medewerkers worden onder druk gezet, krijgen spreekverbod, moeten stoppen met hun onderzoek, worden ontslagen…

Telkens een nieuw onderzoek de schadelijkheid van gsm-straling aantoont, antwoordt de lobby met een studie die de onschuld van de gsm-familie moet aantonen. Daarbij zijn ze niet te verlegen om verkeerde methodes en parameters te gebruiken en belangrijke conclusies te verzwijgen.

De overheid zou dit dossier moeten kennen. Hebben wij nog een minister van Volksgezondheid? Wie houdt 4G tegen? In heel Mechelen werkt deze vorm van UMTS. Iedereen wordt er sterker bestraald, ook zij die 4G niet gevraagd hebben.

De minister zou het boek moeten opvragen dat het Europees Milieuagentschap uitgegeven heeft onder de titel ‘Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896 – 2000′ (Vroege voortekenen en late lessen: het voorzorgsprincipe van 1896 tot 2000).

Het is een meer dan 200 bladzijden tellend rapport over gezondheidsrampen uit het verleden, veroorzaakt door producten, technologieën of productiemethodes, die miljoenen mensen het leven hebben gekost. Het boek toont haarfijn aan hoe economisch en politiek kortetermijndenken en winstbejag elke keer opnieuw tot catastrofes leiden.

Blijven er, tegen alle bewijslast in, toch twijfels aan de toxiciteit van de straling, dan mogen wij toch minstens vragen dat de overheid het voorzorgsprincipe toepast. Vanuit dat principe is het onverantwoord om 4G toe te laten.

Stralingsgevaar is uitgegeven bij EPO, 176 blz., 15 euro

take down
the paywall
steun ons nu!