Bomspotting: actie op 3 april 2010 (foto: Vredesactie)

 

Opinie, Nieuws, Politiek, België, Vredesactie, Bomspotting, Kleine Brogel, Tactische kernwapens, Federale regering -

Vredesactie eist: Schrijf verwijdering kernwapens in regeerakkoord

"Kernwapens weg uit België, het is nu of nooit", vindt Vredesactie. Met een online briefschrijfactie moet dat thema in het regeerakkoord. Al jaren voert de vredesbeweging campagne tegen de aanwezigheid van de Amerikaanse tactische kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Ondanks alle mooie verklaringen, ook van oud-politici, liggen de kernwapens er nog altijd.

woensdag 23 juni 2010 12:45
Spread the love

De nieuwe federale regering moet er dringend werk van maken, zegt Vredesactie. Maar zonder druk van onderuit lukt dat niet. Vandaar een online briefschrijfactie.

Dacht u dat het bijna in orde was? Helaas niet. Onze vorige regering heeft het niet gedurfd. Vandaag wordt er een nieuw regeerakkoord gemaakt. De onmiddellijke en onvoorwaardelijke verwijdering van de kernwapens moet erin, anders geraken we ze nooit kwijt. Stuur daarom onderstaande brief naar onze beleidsmakers. Zo houden we de druk op de ketel.

Beste politici,

U weet ongetwijfeld dat er in ons land een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor de verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens. U weet ongetwijfeld ook dat de kernwapens op de militaire basis van Kleine Brogel niet het minste militair belang meer hebben.

De kernwapens zijn nutteloos, maar ook gevaarlijk. Door ze te behouden laten we uitschijnen dat kernwapens ‘nodig’ zijn, waardoor we de verdere verspreiding ervan stimuleren. Zo ondermijnen we de veiligheid van ons land, precies het tegenovergestelde van wat u wilt bereiken.

Onze ex-ministers Jean-Luc Dehaene (CD&V), Guy Verhofstadt (Open VLD), Willy Claes (SP.A) en Louis Michel (MR) pleitten in hun opiniestuk van 19 februari 2010 voor een onvoorwaardelijke verwijdering van de kernwapens uit België: “Idealiter gebeurt dit in een onderhandeling met Rusland, zodat een evenredige vermindering van de Russische wapens verwezenlijkt wordt. Maar soms moeten we durven het voorbeeld te geven, en hopen dat dit inspirerend werkt.”

Duitsland pleit binnen de NAVO voor een onvoorwaardelijke verwijdering van de kernwapens. Onze eigen regering heeft dit tot nu toe niet gedurfd. Ze blijft de verwijdering van de nutteloze, maar gevaarlijke kernwapens afhankelijk maken van gelijkaardige ontwapeningsstappen door Rusland. In de praktijk komt dit neer op een beslissing om de kernwapens nog een lange tijd op ons grondgebied te behouden.

Ik ga er van uit dat de volgende regering deze foute keuze rechtzet en de onmiddellijke en onvoorwaardelijke verwijdering van de Amerikaanse tactische kernwapens in ons land opneemt in een nieuw regeerakkoord. Ik neem aan dat u dat ook evident vindt. Graag kreeg ik hierover een duidelijke bevestiging.

De brief wordt verzonden naar: Bart De Wever (N-VA), Caroline Gennez (SP.A), Alexander De Croo (Open VLD), Wouter Van Besien (Groen!), Marianne Thyssen (CD&V).

take down
the paywall
steun ons nu!