Fictie en realiteit... Hoe 50+ werknemers hun tijdskrediet besteden volgens de VRT. Screenshot website www.dredactie.be
Verslag, Nieuws, Economie, België, VRT -

Propagandafilmpje voor VBO in VRT-journaal?

Zondag zette het VBO - dat zijn de Belgische werkgevers - de aanval in op het tijdskrediet. De VRT-nieuwsdienst bood zich gelijk aan om een propagandafilmpje te maken in het journaal. We nemen even de tijd om dit propagandafilmpje uit het journaal van 21 juni 2010 te ontleden.

woensdag 23 juni 2010 08:44
Spread the love

Wat is tijdskrediet?

Voor we ingaan op het VRT propagandafilmpje is het nodig om  te definiëren wat tijdskrediet precies is en wie er al dan niet recht op heeft.

Even googelen leert al gauw dat het “een nieuw kader is voor een soepeler combinatie tussen arbeid en gezinsleven; doel is ook de verhoging van de activiteitsgraad van ouderen door hen meer kansen te bieden op een geleidelijke vermindering van hun activiteit en hun volledige uittreding af te remmen.”

Tijdskrediet wil dus zeggen dat je als werknemer iets minder kan gaan werken zonder al te veel loon te verliezen. De regelingen zijn anders voor de verschillende leeftijdscategorieën, maar zowel oud als jong hebben er recht op.

Laat ons dan naar het VRT filmpje kijken

VBO klaagt over misbruik tijdskrediet is de titel van het filmpje. De presentatrice (Martine Tanghe) geeft toelichting bij dat standpunt: “2 op 3 mensen die gebruik maken van het tijdskrediet zijn ouder dan 50, terwijl het eigenlijk de bedoeling is dat jonge mensen tijdens hun loopbaan kunnen onthaasten.”

Neen dus, de overheid bepaalde zeer duidelijk en expliciteerde in het generatiepact: “Werknemers ouder dan 55 moeten een makkelijke toegang hebben tot tijdskrediet”

De VRT stelt de discussie onterecht voor als een welles-nietesdiscussie tussen werkgevers en vakbonden

En dan vervolgt de presentatrice: “Volgens de christelijke vakbond ACV is het tijdskrediet niet enkel bedoeld voor jonge mensen.”

De VRT stelt hierdoor de discussie onterecht voor als een welles-nietesdiscussie tussen werkgevers en vakbonden. De VRT verzuimt dus mee te delen dat de overheid zeer expliciet stelde dat tijdskrediet zelfs gemakkelijker toegankelijk moest worden voor 55 plussers.

Mannen die golf spelen, dat zijn voor de VRT mensen die tijdskrediet opnemen

Dan komt een filmpje. We krijgen een paar oudere mannen in beeld die golf spelen. 

Is het dat wat de arbeider, de verpleegster, de leerkracht, de bankbediende, de kassierster, de bouwvakker, de vrachtwagenbestuurder, … doen als ze hun tijdskrediet opnemen? Ze hadden veel beter een beeld gemaakt aan de schoolpoort op woensdagmiddag, of aan een grootwarenhuis,…

Dit beeld van golf spelende oudere mannen is bijzonder tendentieus, het zegt dat die 50-plussers zeeën van tijd en geld hebben die ze verdoen aan nutteloze spelletjes die voorbehouden zijn aan de elite.

De stem bij de beelden herhaalt nog eens het standpunt van het VBO alsof het een feit is en vertelt helemaal niet wat in de wet staat… waarna het VBO zelf aan het woord komt. Dat is zeer interessant, want het VBO geeft aan waar het eigenlijk om te doen is.

“Het zou logisch zijn dat als men tijdens de loopbaan tijdskrediet heeft opgenomen, men dan ook de loopbaan verlengt.”

Het VBO richt zich dus niet tegen misbruik, het wil gewoon een herziening van de wetgeving, een herziening die niet enkel 50-plussers zou treffen maar ook die jonge gezinnen die vandaag tijdskrediet opnemen in functie van hun gezinsleven.

Dat ontgaat de journalist in kwestie, die in de voice over nog eens herhaalt dat het tijdskrediet bedoeld was voor jonge mensen en dus niet voor 50-plussers. Deze keer iets realistischer beelden op de achtergrond: ouders en kinderen in de speeltuin.

En dan mag Marc Leemans van het ACV even komen toelichten hoe de wet er nu precies uitziet en wat de afspraken waren. De VRT stelt dit echter opnieuw voor als een welles-nietsspelletje tussen vakbonden en werkgevers door Marc Leeman in te leiden met: “Niets van, zeggen de vakbonden, het tijdskrediet was niet alleen bedoeld voor jonge mensen.”

Daarna volgt er nog wat ping  pong tussen vakbonden en werkgevers om toch de schijn van objectiviteit hoog te houden.

Nu zijn er drie mogelijkheden

De VRT heeft geen journalisten meer die iets begrijpen van sociale wetgeving en ze slagen er niet in om (zelfs via google bijvoorbeeld) te achterhalen hoe dat nu precies zat met dat tijdskrediet. In al hun onkunde maken ze dus een propagandafilmpje voor het VBO.

De journalisten op VRT zijn gewoon zo lui dat ze niet eens de moeite deden om eens te checken waarover het precies ging. Met misschien als bijkomende gedachte: “Zo’n bokswedstrijd tussen vakbonden en werkgevers staat trouwens garant voor enkele minuten spannende TV, dus waarom zouden we het niet gewoon zo brengen?”

Het kan natuurlijk ook dat de journalist in kwestie zeer goed wist waarover het ging en zeer bewust een tendentieus nieuwsitem maakte.  De beelden van de golfspelende 50-plussers wijzen in die richting.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!