Logo van de Dexia-Israël-actie

 

Opinie, Nieuws, België, Palestina, Opinie, Dexia, Jean-Luc Dehaene, Dexia Israël, Israël koloniseert - Dexia financiert -

Open brief aan Jean-Luc Dehaene over Dexia Israël

Op woensdag 12 mei 2010 voerde een 25-tal aandeelhouders actie tijdens de algemene vergadering van Dexia in Brussel. Een geërgerde voorzitter Jean-Luc Dehaene maande afgevaardigd bestuurder Pierre Mariani aan om snel klaarheid te scheppen, dixit De Tijd. Dexia (zie bijlage) antwoordde pas begin juni, maar dat voldoet niet aan de verwachtingen van het actieplatform, schrijft Mario Franssen.

dinsdag 22 juni 2010 16:30
Spread the love

Geachte heer Dehaene,

Hartelijk dank voor uw brief met antwoord op de vragen die we stelden tijdens de Algemene Vergadering van Dexia op 12 mei laatstleden. Hoewel de brief slechts gedeeltelijk ingaat op onze vragen, houden we eraan u te antwoorden. Een brief van een gewezen premier, Europees parlementslid en voorzitter van Dexia leg je niet zomaar naast je neer.

Ik neem de vrijheid om meteen tot de kern van de zaak te komen. U ontkent dat onze documenten aantonen dat Dexia Israël opnieuw leningen aan de illegale kolonies in de bezette Palestijnse gebieden heeft verstrekt.

Laten we er geen technische discussie van maken. De documenten tonen in ieder geval aan dat Dexia Israël nog steeds een doorgeefluik is voor de financiering van kolonies en dus nog steeds bij de uitbouw ervan betrokken is. Door de actieve steun van Dexia Israël blijft Dexia de uitbouw van de bezetting mogelijk maken.

Hoe kan een Belgische bank deze praktijken tegenover zijn aandeelhouders blijven verantwoorden? Zeker nu de Israëlische overheid ook nog een bloedige actie tegen een humanitair konvooi heeft ondernomen en woningen in Oost-Jeruzalem onverstoord blijft afbreken?

Dankzij uw brief hebben we ook wat meer inzicht gekregen in de subtiliteit die Dexia Israël aan de dag legt om zijn politiek verder te zetten. Nieuwe documenten van het Israëlische ‘Who Profits’ – we zullen ze per post toesturen en ook online publiceren – geven een zicht op de omvang van de transacties.

Sinds juni 2008 zorgde Dexia Israël er voor dat de illegale kolonies leningen konden aangaan voor een bedrag van meer dan 17 miljoen euro. In de eerste helft van datzelfde jaar liep dit bedrag op tot 16 miljoen euro.

De 11 kolonies waarover het gaat zijn: Gush Etzion regional council, Jeruzalem, Beitar Illit, Shomron regional council, Emanuel, Oranit, Mate Beyamin regional council, Golan Heights regional council, Kedumim, Har Hebron regional council en Giva’at Ze’ev.

En neen, mijnheer Dehaene, dat deze bedragen niet in de boekhouding van Dexia Israël terug te vinden zijn, stelt ons allerminst gerust.

De bedragen die de Israëlische Nationale Loterij via Dexia-rekeningen aan de illegale kolonies overmaakt, zijn ook niet zichtbaar in de boekhouding van Dexia Israël.

Je kan je afvragen of een bank willens wetens zijn diensten mag aanbieden om een illegale activiteit te financieren.

In uw brief licht u verder toe dat Dexia Israël bovenstaande diensten aan de kolonies en de Israëlische overheid verstrekt zonder dat daar enige provisie of inkomsten tegenover staan. Levert Dexia echt gratis diensten aan klanten?

U haalt aan dat er akkoorden bestaan tussen Dexia Israël en de Israëlische overheid die Dexia verplichten dergelijke diensten te verlenen. We hebben twee problemen met deze uitleg.

In de eerste plaats lijkt het zo alsof een financiering van illegale kolonies via een contract geofficialiseerd kan worden, quod non. Ten tweede, en dat is toch wel vreemd, blijkt het contract waarnaar u verwijst niet meer te bestaan.

Wij namen het jaarrapport 2009 van Dexia Israël erbij. Op pagina 132 lezen we dat dit contract sinds 31 december 2008 is afgelopen. Dexia Israël kiest er dus zelf voor om zijn dienstverlening met het oog op de bezetting verder te zetten en ervan te profiteren.

Maar er is meer. Op pagina 35 maakt Dexia Israël duidelijk dat het er alles aan zal doen om de nadelige gevolgen van het beëindigen van dit contract te minimaliseren. Over welke nadelen gaat het, mijnheer Dehaene, als Dexia Israël geen provisie of inkomsten uit dit contract kreeg?

Het heeft ons ook opnieuw verbaasd dat u de politiek van Dexia Israël in de bezette Palestijnse gebieden probeert te vergoelijken door te verwijzen naar de financiering van Arabische gemeenten in Israël. Dit lijkt ons volstrekt irrelevant. Alsof het niet-discrimineren van een bepaalde bevolkingsgroep een vrijbrief voor de ondersteuning van een illegale bezetting zou zijn.

Tot slot nog dit. Tijdens de Algemene Vergadering van Dexia op 12 mei 2010 liet u zich ontvallen dat “Oost-Jeruzalem blijkbaar niet bestaat”. Is dit de reden waarom u er geen graten in ziet dat uw filiaal in Israël de stad Jeruzalem financiert? Deze stad blijft echter woningen in het ‘onbestaande’ Oost-Jeruzalem bulldozeren.

U zal begrijpen dat wij zeer ontgoocheld zijn over de inhoud van uw brief. Uit wat u schrijft, en op basis van de documenten die ‘Who Profits’ om de haverklap aan het licht brengt, leiden we af dat Dexia Israël betrokken blijft bij de financiering van de illegale kolonisering van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Jeruzalem.

Mijnheer Dehaene, is het niet stilaan tijd dat Dexia zich ontdoet van Dexia Israël? Dit is de enige manier om alle banden met de bezetting te verbreken conform het internatinaal recht en conform de centrale eis van het platform ‘Israël koloniseert – Dexia financiert’.

Hoogachtend,

Mario Franssen

Mario Franssen is woordvoerder van de campagne ‘Israël koloniseert – Dexia financiert’. Hij is medewerker bij Intal.

Ondertekenaars van het platform:

COBI – Coördinatie Boycot Israël (initiateur-initiatiefnemer), ABP, ACV – Brussel-Halle-Vilvoorde, Algemene Centrale ABVV – Centrale Générale FGTB, Alliance for Freedom and Dignity (AFD), Artistes contre le Mur, Attac Vlaanderen, Attac Wallonie-Bruxelles, BBTK-SETCa, Brugs Palestina Comité, BRussells Tribunal, CNAPD – Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, CODIP – Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen, Conseil Consultatief Nord-Sud-Ville de Nivelles, Comac, Comité de Solidarité avec le Peuple Palestinien de Braine-L’Alleud, Comité Verviers Palestine, Coordination des Associations pour une Paix Juste au Proche-Orient (PJPO) du Brabant Wallon – PJPO Ittre, PJPO Mazerine, PJPO Nivelles, Dialoog vzw, Divers & Actief, ECOLO, Egalité, FGTB Charleroi/Sud-Hainaut, FOS – Socialistische Solidariteit, Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel, Gemeentes/Communes: Chapelle-Lez-Herlaimont, Ciney, Ittre, Mouscron, Vielsalm, Viroinval, Geneeskunde voor het Volk – Schaerbeek, Génération Palestine, GROEN!, Groupe Palestine Santé, Initiatief Cuba Socialista (ICS), intal, intal-CDR regio Heist-op-den-Berg, Jong Groen!, Kif Kif, La Braise Culture asbl – Charleroi, LAP – Leuvense Actiegroep Palestina, LBC-NVK, LCR, LEF, Marianne Charleroi, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement Citoyen Palestine, Netwerk Vlaanderen, N-Z-Studenten Leuven, OWW: Hasselt, Heist-Goor – Hulshout vzw, Herk-de-Stad, Kessel-Lo, Leuven, Overpelt, Pax Christi Charleroi, Plate-forme Charleroi-Palestine (22 associations), PTB-PVDA, Recht op Migratie, Recht op Terugkeer, Reseau Financement Alternatif asbl, SCI, Solidarité Socialiste, SP.A, Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede in Guatemala, The Palestinian Community in Belgium, UCOS, ‘t Uilekot, UPJB, Une Autre Gauche, Vlaams Palestina Komitee, Vrede vzw, Vredesactie, Vrouwen in ‘t Zwart Leuven

take down
the paywall
steun ons nu!