Filip De Bodt

 

Interview, Europa, België, Andersglobaliseringsbeweging, Economische crisis, EU, Belgisch EU-voorzitterschap 2010, KeerHetTij.nu, Filip De Bodt, Dossier bankencrisis -

KeerHetTij.nu: mobiliseren om de banken aan de ketting te leggen

"Wij betalen niet voor hun crisis", onder die noemer wil KeerHetTij.nu mobiliseren in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU dat op 1 juli aanvangt. Filip De Bodt is één van de initiatiefnemers en wilde ons graag het een en ander toelichten.

dinsdag 22 juni 2010 16:00
Spread the love

Filip De Bodt:

“Kort samengevat wil KeerHetTij.nu beginnen mobiliseren en sensibiliseren rond het Europees voorzitterschap van België om te komen tot iets als D14 in 2001. (nvdr: D14 was een comité waaraan allerhande organisaties en individuen deelnamen om een reeks acties te organiseren in het kader van het Europees voorzitterschap van België in 2001.) We willen dan ook zeker betogen tijdens de grote Europese top in december.”

Neoliberale recepten

“Het is niet omdat er geen federale regering is dat we ons niet moeten voorbereiden. Dit EU-voorzitterschap vindt plaats te midden van een zware crisis. Het is nu al duidelijk dat de Europese Commissie nagenoeg enkel neoliberale recepten wil voorschrijven om de crisis te bekampen. Sociale bewegingen moeten dan ook uit hun pijp komen om te wegen op het debat.” 

“We mogen niet aan de kant staan toekijken. Het Belgische voorzitterschap start vol interne problemen, niet in het minst omdat er geen regering is. Dat wil ook zeggen dat er nauwelijks dingen werden en worden voorbereid. Dus moeten sociale bewegingen het voortouw nemen.”

“In een eerste fase willen we een zo breed mogelijke groep van mensen aanspreken om samen te gaan werken rond die Europese top. We gaan natuurlijk kijken of er kan worden samengewerkt met de vakbonden, maar we willen een duidelijk inhoudelijk platform. Het moet meer zijn dan het sociale Europa waarvoor de vakbonden in 2001 op straat kwamen.”

“Voor de vakbonden komen er zeer moeilijke tijden aan. Ze staan voor zeer zware keuzes. De volgende regering zal zwaar willen besparen en het zijn wellicht de werkende mensen die zullen mogen betalen. Het ongenoegen is zeer groot. Maar als de werknemers ervoor strijden, is het ook mogelijk om overwinningen te behalen. Kijk maar naar de acties bij AB-Inbev en Carrefour.”

Eenheid in actie

“We willen een brede ruimte creëren, omdat we beseffen dat het niet altijd goed is om alles onder één koepel samen te brengen. Er zijn heel wat kleine initiatieven en ook een paar grotere die op stapel staan, we proberen dat wat te bundelen.”

Sinds het vorige Belgische EU-voorzitterschap is er natuurlijk veel veranderd. De andersglobaliseringsbeweging als mediahype is voorbij, maar de ideeën blijven wel geldig. De beweging is in België wat ineengezakt. Misschien kunnen we ze met KeerHetTij.nu nieuw leven inblazen. De context is anders, maar juist daardoor zijn de ideeën van de andersglobaliseringsbeweging nu actueler dan ooit geworden.”

“We zitten nu in volle crisis. Het Europese project was er steeds één van uitsluiting in plaats van inclusie en door de crisis wordt dat nog scherper aangevoeld. Kijk maar naar Griekenland: Europa plaatst als het ware een hele natie in quarantaine. Het zijn de gewone werkende mensen die weer eens mogen opdraaien. Maar zij hebben deze crisis niet veroorzaakt, hier niet, maar ook niet in Griekenland. We willen echt het maatschappelijk debat opnieuw op de agenda zetten en daarbij natuurlijk ook werken aan de opbouw van een reële tegenmacht van onderuit.” 

Oude scheidingslijnen verdwijnen

“Je voelt dat er wat aan het bewegen is. De oude scheidingslijnen en muren die vroeger omheen de verschillende ideologische linkse en progressieve strekkingen stonden, verdwijnen. Samen zoeken we naar antwoorden. Dat zou zich ook moeten kunnen vertalen in de acties rond dat Europees voorzitterschap.”

“We willen een duidelijke en inhoudelijke stellingname, maar toch moet het een breed samenwerkingsverband worden. De wereld is er ook anders aan toe dan in 2001. Het ziet er dus wel naar uit dat we gaan lukken. We gaan natuurlijk ook onze Europese partners uitnodigen.”

take down
the paywall
steun ons nu!