Nieuws, Wereld, Economie -

312 vakbonden bijeen in Vancouver voor tweede wereldcongres

Als zowat de hele wereld getroffen is door de financiële crisis, en kreunt onder de gevolgen, dan moet die crisis worden aangepakt op een wijze die rechtvaardig is voor alle werkende mensen. Dat is wat het Internationaal Vakverbond wil, en de titel van zijn tweede congres liegt er niet om: 'Eerst de werknemers - van crisis naar globale sociale rechtvaardigheid.'

maandag 21 juni 2010 16:40
Spread the love

Tientallen jaren lang traden de vakbonden op internationaal vlak aan in verdeelde slagorde. Ze waren namelijk verenigd in verschillende internationale koepels, en de verhoudingen daartussen vertoonden wel eens spanningen. Bijkomend probleem, die internationalisering van de vakbonden kreeg onvoldoende aandacht en gewicht, ze werd wel beleden maar was te weinig werkelijkheid.

Redenen genoeg om samen te gaan

Die geringe aandacht voor het internationale en die verdeeldheid worden echt een probleem in een tijd dat er over werk en inkomen van vele mensen beslist wordt in kantoren aan de andere kant van de wereld. Vroeger konden vakbonen goede lonen en werkomstandigheden afdwingen binnen de vooral nationale economieën. Vele werknemers – in textiel, informatica, metaal, en nog veel meer sectoren – ervaren dat die tijd voorbij is, er is concurrentie uit de hele wereld.

Die globalisering van de economie en de groeiende macht van multinationals plaatsen de werknemers wereldwijd in het defensief. Op alle continenten gaat het aandeel van werkende mensen in de verdeling van de welvaart er de jongste dertig jaar op achteruit. Reden genoeg voor vakbonden om meer eenheid te zoeken, en om zich Europees en zelfs mondiaal te organiseren.

Een nieuwe vakbondskoepel

In Wenen in 2006 is het zover. De twee grote wereldvakbonden, het IVVV (Internationaal Verbond van Vrije Vakbonden) en het WVA (Wereldverbond van de Arbeid), ontbinden zich allebei om op 1 november 2006 het Internationaal Vakverbond – IVV te stichten.

Die nieuwe internationale vakbondskoepel telt nu 312 leden uit honderdzesenvijftig landen. Allemaal samen tellen die 176 miljoen leden. De Chinese officiële vakbond is daar niet bij. Maar er zijn wel degelijk contacten. Niet onbelangrijk nu China zowat de fabriek van de wereld is geworden.

Mondiale economie in het voordeel van de werknemers keren

Centrale thema is de aanpak van de mondiale economische crisis die nu al bijna twee jaar woedt. Die kostte 34 miljoen mensen hun job en duwde 64 miljoen mensen in de extreme armoede. Een onvoorstelbare som geld is opgehoest om de banken te redden. Het komt er nu op aan de mondiale economie eindelijk een koers te laten varen die in het voordeel is van de werknemers.

Veel energie zal ook gaan naar een betere internationale vakbondswerking. Want het is niet vanzelfsprekend om organisaties, militanten en leden te laten samenwerken of te mobiliseren over soms verre grenzen heen. Het woord solidariteit is veel makkelijker uitgesproken dan effectief gemaakt in de werkelijkheid.

take down
the paywall
steun ons nu!