‘Quota en de verhoging van de vrouwelijke lijsttrekkers hebben vruchten afgeworpen.’
Opinie, Samenleving, België, Vrouwenrechten -

‘Quota en de verhoging van de vrouwelijke lijsttrekkers hebben vruchten afgeworpen.’

De Vrouwenraad bekeek de resultaten van de vrouwelijke kandidaten van de Nederlandstalige partijen en stelt vast dat zowel voor Kamer als Senaat meer vrouwelijke verkozenen zijn dan in 2007.

maandag 14 juni 2010 17:04
Spread the love

Van de 88 Nederlandstalige zetels in de Kamer zijn er nu 37 door vrouwen ingenomen. Dit betekent 42% vrouwelijke verkozenen voor de Kamer. Voor de provincie Antwerpen zijn er zelfs evenveel vrouwen als mannen verkozen. 

Over het hele land (Franstalige partijen incl.) zien we een stijging van 36,7% in 2007 naar 39,3% in 2010.

Daar waar we in de Senaat in 2007 een terugval van 3% noteerden tegenover 2003 zien we nu een flinke stijging. We komen op 44%. In 2007 was dit nog slechts 32%. Over heel België is het een beetje minder en kloppen we af op 42,5%.

Partijen zet uw vrouwen in voor het regeringswerk!

De Vrouwenraad blijft standvastig pleiten voor een paritaire samenstelling m/v van de regering.

take down
the paywall
steun ons nu!