Milieubeweging verdeeld in aanloop naar klimaattop Cancun
Reportage, Nieuws, Milieu, Klimaat, Milieubeweging -

Milieubeweging verdeeld in aanloop naar klimaattop Cancun

Mexicaanse milieuorganisaties dreigen in de marge van de volgende klimaattop in Cancun niet één maar twee alternatieve bijeenkomsten te organiseren. Ze zijn het oneens over in hoeverre ze kunnen samenwerken met de regeringen die rond de tafel gaan zitten om een nieuw klimaatverdrag uit te werken.

maandag 7 juni 2010 13:01
Spread the love

Voor grote internationale organisaties als Greenpeace en Oxfam en hun plaatselijke afdelingen ligt het voor de hand om in december in Cancun net als in Kopenhagen eind vorig jaar een ‘Klimaforum’ op te zetten. In de marge van de top in de Deense hoofdstad bracht dat losse samenwerkingsverband vorig jaar 50.000 activisten samen voor meer dan driehonderd activiteiten.

Maar heel wat milieuorganisaties uit Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen willen het model van het Klimaforum09 niet zomaar herhalen. “Er is een te groot machtsonevenwicht”, zegt Miguel Valencia, een van de tien leden van het Mexicaanse organisatiecomité voor wat het Klimaforum10 moet worden, of een bijeenkomst die anders gaat heten, want zelfs de naam verwijst voor sommige critici te veel naar Europa. “De internationale organisaties hebben nauwe banden met en tolereren te veel van de regeringen. Ze accepteren onderwerpen in de onderhandelingen die onaanvaardbaar zijn voor de sociale bewegingen in Latijns-Amerika.”

Tweespalt

Het Mexicaanse organisatiecomité werd in februari gevormd. Op een vergadering in mei leken de meningsverschillen onoverbrugbaar, en dat is er een halve maand later nog niet op verbeterd. Aan de ene kant staan de leden van het organisatiecomité en nog een vijftigtal andere Mexicaanse groepen, die veel afstand willen houden van het officiële onderhandelingsproces. Aan de andere kant zijn er de lokale afdelingen van organisaties als Friends of the Earth, Greenpeace en Oxfam, en sommige Mexicaanse groepen als het Mexicaans Centrum voor Milieurecht.

Volgens Gustavo Ampugnani, de beleidscoördinator voor Latijns-Amerika van Greenpeace, gaan de meningsverschillen niet echt diep. “Er zijn twee stromingen. Sommige organisaties zijn er vooral op uit de officiële onderhandelingen te beïnvloeden, terwijl andere groepen hun geloof in dat proces verloren hebben.”

Sommige Europese milieuorganisaties die naar Cancun toeleven, maken zich zorgen dat er twee alternatieve fora ontstaan, die allebei claimen de internationale burgerbeweging te vertegenwoordigen. Dat zou de invloed van alle niet-gouvernementele organisaties sterk kunnen verminderen.

Europese financiële hulp die het Klimaforum10 moet helpen opzetten, is volgens het Mexicaanse organisatiecomité bevroren. Het Klimaforum09 kostte meer dan 100 miljoen euro. Het grootste deel daarvan kwam van de Deense regering. De Mexicaanse organisatoren hebben de Mexicaanse regering en het stadsbestuur van Cancun gevraagd gratis lokalen ter beschikking te stellen voor de alternatieve top.

De officiële bijeenkomst in Cancun moet het fundament leggen voor een nieuw, internationaal akkoord over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Eigenlijk had die nieuwe overeenkomst op de rails moeten worden gezet in Kopenhagen, maar dat mislukte.

PD | IPS

take down
the paywall
steun ons nu!