Frank Vander Linden (Foto: Alex Vanhee)

 

Nieuws, Samenleving, België, Belgavox, Concerten, De Mens, Frank Vander Linden -

Frank Vander Linden: “Iedereen verplicht tweetalig”

Frank Vander Linden is frontman van de Vlaamse groep De Mens. Hij ziet belangrijkere uitdagingen voor de maatschappij dan het communautaire conflict. En in de relatie tussen Vlamingen en Walen zou het al heel wat helpen als we elkaars taal wat beter spraken.

vrijdag 4 juni 2010 12:25
Spread the love

Belgavox noemt zichzelf geen politiek evenement. Maar het komt wel mooi in aanloop naar de verkiezingen en predikt een uitgesproken sociale boodschap.

“Als het politiek is, is het een boodschap van peace en love. Maar heel gedetailleerd politiek kan de boodschap van Belgavox niet zijn. Wij gaan nu niet snel oplossen wat onze politici in al die tijd niet kunnen doen.”

“Het enige wat wij kunnen vragen, is om te kijken naar de problemen die echt essentieel zijn. Het oplossen van de crisis is een beetje hoog gemikt, maar ik denk dat het geen kwaad kan om de armoedebestrijding en de economische problemen nog eens naar voren te halen.”

“Toch is het niet toevallig dat het concert nu vlak voor de verkiezingen wordt georganiseerd. Maar ik denk niet dat je met zo’n concert echt iemands kiesgedrag kan beïnvloeden. Dat is ook niet noodzakelijk. We zijn hier nu (nvdr: persvoorstelling Belgavox) samen en we gaan heel die zondag samen zijn om dingen te bespreken. Dat is het allerbelangrijkste.”

“Er wordt soms over de politieke crisis gezegd dat we te veel palaveren. Maar je kan dat ook positief bekijken. Goed palaver, wij palaveren misschien te veel, maar er zijn landen waar voor veel kleinere conflicten burgeroorlogen zijn uitgebroken. Tot nu toe hebben we dat hier heel vreedzaam kunnen houden.”

Wil jij met jouw deelname het Belgische verhaal meer verkopen?

“Nu stel je het een beetje in marketingtermen. Ik geloof in mensen. Ik heb absoluut geen sentimentele binding met ‘Oud België’. Maar als Brusselaar kan ik niet meer in België leven dan nu al het geval is. Ik wil veeleer op een algemeen niveau solidariteit vragen om stil te staan bij bepaalde dingen.”

Wat moet de komende regering meenemen van Belgavox?

“Dat die crisis moet en kan worden aangepakt. De communautaire problemen moeten op termijn worden opgelost, want er zijn wrijvingen en er zijn te veel regeringen binnen dit klein land. Maar volgens mij moet dat met een hele trage agenda.”

“We mogen wel niet vergeten dat elke staatshervorming die al gebeurde een reden heeft. Die structuren zijn vroeger geïnstalleerd. Op een of andere manier waren ze wel succesvol.” 

“Het functioneren van die structuren verloopt nu niet optimaal en we moeten dat op termijn zeker bekijken. Vooral op internationaal vlak, de manier waarop we naar buiten komen, zijn er problemen. Die moeten eerst worden aangepakt.”

Wat ga je doen op 6 juni?

“Ik ga liedjes spelen samen met Eté 67. Dat zijn vrienden van ons uit Luik. Hun muziek ligt niet zo heel ver van De Mens. Het is een uitstekende groep die in Wallonië heel erg populair is.”

“Op onze manier hebben wij al een soort statement gedaan, omdat we hen overal als voorprogramma hebben meegenomen in Vlaanderen. Het was echt prettig om te zien hoe goed ze onthaald werden. We namen hen mee om te bewijzen dat er muzikaal ook een andere vriendschap kan bestaan. Een over de taalgrens heen.”

Hoe komt het dat het voor artiesten zo moeilijk is om de taalgrens over te steken?

“Mensen spreken hun talen slecht. En wij hebben een rare connectie met onze taal, dikwijls vanuit een soort schaamte. Dat bestaat niet in Frankrijk, Italië of Duitsland. Op dat gebied begint het al heel complex.”

“Het is jammer dat de kennis van het Frans in Vlaanderen achteruit gaat en dat de kennis van het Nederlands in Wallonië ook niet vooruit gaat, ook al was het even beter. Dat is gewoon stom.”

“Als ik een fascist zou zijn, zou ik zeggen: ‘iedereen verplicht tweetalig.’ Maar ik ben geen fascist en het is ook totaal illusoir om dat te verwachten van mensen. Toch zou dat eigenlijk een leuke manier zijn om België echt te doen werken, om het even utopisch te bekijken.”

“Ik weet niet hoe je dat oplegt. Misschien met lijfstraffen. Elkaars taal leren is hoe dan ook een stap, al was het maar een mooi symbolisch gegeven. Een soort inspanning om mekaar te leren begrijpen.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!