Nieuws, Wereld, Economie, Milieu, België, Lobbygroepen, Biodiversiteit, Green Week, Greenwashing, Bedrijfsleven, EU-commissie, Friends of Europe -

“Stop Greenwashing!”, eist actiegroep tijdens EU-beleidstop

Woensdag 2 juni hebben activisten een bijeenkomst verstoord in het kader van de 'Green Week'. Die wordt door de Europese Commissie in het Karel de Grote-gebouw in Brussel georganiseerd. De tweede dag had als thema "Pricing the earth: How business can protect and profit from biodiversity". Dit was georganiseerd door Friends of Europe, een door het bedrijfsleven gesponsorde denktank.

donderdag 3 juni 2010 11:50
Spread the love

De activisten ontvouwden, op fluitjes blazend en onder het schreeuwen van “Stop Greenwashing!”, twee rode spandoeken met een ironische boodschap: “This week is as green as this banner” en “BP, AREVA, DOW will save the Earth”.

Op deze manier wilden ze wijzen op het feit dat tijdens de ‘Green Week’, georganiseerd door de Europese Commissie, enkele van de meest vervuilende bedrijven een platform kregen aangeboden onder het mom van een denktank.

Milieudebat proberen te beïnvloeden

Bedrijven uit de chemie-, olie-, biobrandstoffen- en kernenergiesector waren door de denktank Friends of Europe uitgenodigd om hun visie te laten horen op deze high profile-bijeenkomst. Zo probeert het bedrijfsleven het milieudebat in de EU sterk te beïnvloeden.

“Tot nu toe heeft het bedrijfsleven niets ondernomen om de biodiversiteit te beschermen, maar alles om ze uit te buiten”, zei een lid van de actiegroep.

“Tijdens deze zitting is Coca Cola uitgenodigd om te spreken over de wijze waarop de consument kan worden overgehaald om de kosten voor de instandhouding van de biodiversiteit te dragen, terwijl deze onderneming winst maakt met diezelfde biodiversiteit te vernietigen”.

Onder de lijst van sponsors van deze ‘non-profit denktank’ vinden we bedrijven met een ontstellend palmares inzake milieudelicten. Zowel in de EU als wereldwijd.

To let our happiness grow

De Britse oliemultinational BP, die nu ruim een maand de Golf van Mexico en haar biodiversiteit vervuilt met 1.000 vaten olie per dag. Coca Cola, dat schuldig is bevonden aan het uitputten en vervuilen van schaarse watervoorraden in ontwikkelingslanden, “to let our happiness grow“.

Unica, dat het gebruik van agrobrandstoffen promoot voor Europese auto’s, terwijl in Brazilië land wordt onteigend voor de monocultuur van suikerriet ten koste van kleine boeren en de biodiversiteit van lokale ecosystemen.

Een lid van de actiegroep verklaarde dat dit gezellige huwelijk tussen de EU en industriële lobbygroepen doorbroken moet worden. Zij voegde eraan toe dat, als we echt de biodiversiteit willen beschermen, we moeten beginnen met het veranderen van het kapitalistische systeem.  Er moet een einde komen aan de plundering van de natuurlijke hulpbronnen en het menselijk leven in naam van de exponentiële groei.

take down
the paywall
steun ons nu!