Het CEPS-netwerk in België.

Wat is de NAVO?

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) (Engels: NATO, The North Atlantic Treaty Organisation; Frans: OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord) is een na de Tweede Wereldoorlog opgerichte organisatie ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat in Washington op 4 april 1949 werd getekend. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd te Brussel.

De NAVO is een militair verdrag dat wederzijdse verdediging en samenwerking van de legers van de westerse landen regelt, aanvankelijk vooral als tegenkracht tegen de communistische landen in het Oostblok. Die vormden op hun beurt in 1955 het Warschaupact. De kern van het verdrag staat in artikel 5, dat stelt dat in geval van een aanval op een van de staten, deze door de andere zal worden opgevat als een aanval op allemaal en dat alle landen zullen meehelpen (samenwerken) om de aanvaller af te weren.

1 van de essentiële ingrediënten om oorlog te kunnen voeren is het voorzien van brandstof aan rollend materiaal (voertuigen) en vliegtuigen, alsook de marine-eenheden van het leger.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een betrouwbare levering van brandstof de hoogste prioriteit. De conventionele methodes om brandstof zoals met tankers en ship-to-shore pijpleidingen te leveren, zouden in gevaar zijn. Zij zouden zichtbaar kunnen zijn en makkelijke doelen voor onderzeeërs en vliegtuigen. Ook, zouden de faciliteiten van de olieopslag dichtbij het Engelse Kanaal kunnen worden aangevallen. Daarom werd het idee van een pijpleiding onder de oceaan tussen Engeland en Frankrijk opgevat, men noemde deze pijpleiding PLUTO. Deze werd geïnstalleerd en was klaar voor gebruik in september 1944. Toen de militairen in Europa vooruitgingen, ontvingen zij hun brandstof van de pijpleidingen achter hen.

Na de oorlog werden de pijpleidingen grotendeels ontruimd van de zeebedding. De brandstof voor vliegtuigen en grondvoertuigen moest snel aan de militaire bevelhebbers van de landmassa worden verstrekt, waar het in het licht van de “heersende militaire situatie werd vereist”. Dit was de reden voor PLUTO en, op zijn meest vereenvoudigde niveau, is de reden van het nu bestaande CEPS in Midden-Europa.

Wat is het CEPS?

Het MSPS is grootst van de systemen van de NAVO-pijpleidingen en door acht van de gastheerland of gebruiker- naties gebruikt (België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). Het systeem bestaat uit een aantal enige systemen die van de natiepijpleiding Italië, Griekenland, Noorwegen, Portugal, Turkije (twee afzonderlijke systemen, het Oosten en het Westen) omvatten, en het Verenigd Koninkrijk; en twee multinationale systemen, namelijk het NPS (dat in Denemarken en Duitsland wordt gevestigd) en het CEPS dat België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland omvat. NPS neemt als geheel twaalf naties van de NAVO door en verstrekt zowat 11 500 kilometers die van pijpleiding, samen opslagdepots, luchtmachtbases, burgerlijke luchthavens, pompstations, raffinaderijen en ingangspunten met elkaar verbinden.
Dit alles gebeurt onder leiding van het centraal beheersagentschap, het CEPMA (Central European Pipeline Management Agency), en in coördinatie met zusterorganisaties in de overige landen. De Systems Division vormt in haar geheel de organisatie van het geïntegreerde beheer van wapensystemen.

Antwerpen -

Legerbasis Brasschaat vernieuwt pijpleidingen

donderdag 3 juni 2010 20:35
Spread the love

In het Antwerpse militaire domein van Brasschaat is men sinds 2007 bezig met het vernieuwen van de NAVO-pijpleidingen (CEPS) en recent is men ook aan het bouwen aan 2 nieuwe opslagtanks (naast de 2 bestaande die gebouwd zijn in 1978-1980)en werkt men aan de hernieuwing van het hogedrukpompstation om militairen van de nodige brandstof te voorzien wanneer deze op “oorlogspad” zijn.

(Overzetting artikel vanop Indymedia.be dd.18 juni 2009).

take down
the paywall
steun ons nu!