Verslag, Nieuws, Economie, België, ABVV, Rudy De Leeuw -

De Leeuw en Demelenne herverkozen aan hoofd ABVV

De socialistische vakbond ABVV stelde woensdag op een Federaal Congres zijn statutair rapport voor, een verslag van de activiteiten van 2006 tot 2010, dat sterk getekend werd door de financiële en economische crisis. Rudy De Leeuw en Anne Demelenne werden herverkozen als voorzitter en algemeen secretaris.

donderdag 3 juni 2010 11:23
Spread the love

Het thema van het congres is “solidariteit tegen ongelijkheid”. Federaal secretaris Daniel Van Daele legde meteen de nadruk op de grensoverschrijdende taken van de vakbond:

“Om een dam op te werpen tegen het mondiale kapitalisme is het meer dan ooit noodzaak om syndicale activiteiten internationaal uit te rollen. Evoluties in de wereld hebben meer en meer invloed op de werknemers bij ons. De uitdagingen zijn immens, maar uitermate boeiend.”  

In ons land blijft de verhoging van het minimumloon samen met de koppeling aan de index een belangrijk punt, zeker voor de mensen met de laagste lonen. De afgelopen jaren verliepen de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord erg moeizaam, zegt voorzitter Rudy De Leeuw.  “Maar dat was ook te verwachten, in het licht van de crisis en het feit dat werkgevers voortdurend schermden met hun zware loonhandicap.”  

Via de interprofessionele akkoorden wil het ABVV blijven onderhandelen over basislonen en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, benadrukte De Leeuw. “Zo kunnen we de mensen met de laagste jobs en de laagste inkomens ook vooruit brengen, en het draagt bij tot ons engagement voor de gelijkheid tussen man en vrouw.”

Algemeen secretaris Anne Demelenne treedt hem bij in de genderkwestie: “Het gaat niet enkel om loonsgelijkheid, maar wel om een gelijkwaardige mogelijkheid voor vrouwen om door te breken naar verantwoordelijke plaatsen in het bedrijfsleven en de maatschappij.”   

Toegang tot de gezondheidszorg  

Met de crisis komt het sociale zekerheidsmodel onder druk te staan, door de toename van werklozen enerzijds en de daling van de inkomsten uit belastingen en btw anderzijds.

“Het is een goed model, maar wel voor verbetering vatbaar”, zegt Rudy De Leeuw. “Heel wat maatregelen hebben de toegang van kansarmen tot de gezondheidszorg verbeterd, maar we zijn er nog niet.” Het ABVV blijft bijvoorbeeld pleiten voor een algemene sociale bijdrage.  

Anne Demelenne benadrukt nog het belang van sterke openbare diensten voor iedereen, en geeft het voorbeeld van de spoorwegen, die een vlotte  mobiliteit moet garanderen. “Ze zeggen overal dat openbare diensten duur zijn, maar dat is niet waar. We moeten wel collectief en individueel bekijken waar we op kunnen besparen. De publieke sector is een belangrijke economische speler die onze economie versterkt, dus we moeten hierin blijven investeren.”  

Een andere motor om de economie meer zuurstof te geven, is de strijd tegen de fiscale fraude. “We blijven actief campagne voeren tegen de notionele aftrek, die niet meer is dan een fiscale gunst voor multinationals. Het beste bewijs hiervoor is dat bedrijven met de hoogste notionele aftrek geen stijging kennen in tewerkstelling. Door fiscale fraude en de ondergrondse economie stevig aan te pakken, kunnen we miljarden euro’s per jaar winnen.”

Unaniem verkozen  

De 1.100 aanwezigen op het ABVV-congres keurden het Statutair Rapport van het Federaal Secretariaat goed en kozen unaniem opnieuw voor voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Anne Demelenne aan het hoofd van het ABVV. Het Federaal Secretariaat staat in voor het dagelijks bestuur en leidt het ABVV en zijn diensten.

(foto’s Frank Mulleman)

take down
the paywall
steun ons nu!