Belgavox -

Waarom DeWereldMorgen.be mediapartner is van Belgavox Concert

Op 6 juni geven meer dan 40 Belgische artiesten een concert op het Paleizenplein naast het Park van Brussel – ja dat is de plek waar de Belgische revolutie is uitgevochten. En met DeWereldMorgen.be zijn we graag bereid om dit initiatief te ondersteunen.

dinsdag 1 juni 2010 00:33
Spread the love

Hier past een woordje uitleg, om mogelijke misverstanden te voorkomen.

Het Belgavox Concert is niet tégen Vlaanderen of Wallonië, laten we dat meteen al duidelijk maken.

Het is een concert voor waarden die ontzettend belangrijk zijn voor elke samenleving, namelijk voor meer solidariteit en voor meer dialoog.

Want als we het samenleven organiseren, doen we dat om te beginnen lokaal op gemeentelijk niveau, in onze meest nabije omgeving. We doen dat ook op provinciaal vlak, we komen vanzelfsprekend ook het Vlaamse en vervolgens het Belgische niveau tegen, en verder het Europese en ja, zelfs het mondiale. En telkens trachten we zo goed als mogelijk het algemeen belang in goede banen te leiden, in onze gemeenschap dichtbij tot de verwezenlijking van het mondiale burgerschap.

Opvallend is wat we als Belgen hebben gerealiseerd in de zoektocht naar een  rechtvaardige samenleving. Daar zijn zelfs unieke verworvenheden bij. Zo kennen wij de index, een exclusief Belgisch mechanisme dat werkende mensen bij wet mee laat delen in de welvaart. Er is ook de heel speciale wijze waarop we succesvol onze gezondheidszorg en ons onderwijs organiseren. Vergeet het verplichte stemrecht niet dat sociaal zwakkere groepen politiek minder makkelijk in de buitenbaan laat belanden. En we hebben een sociale zekerheid die vorm geeft aan onze solidariteit. Ook al kan ze beter – en moet ze verbeterd worden – ze mag nog altijd best gezien, er is echt geen reden om ze niet langer te omarmen.

 Het is waar, die goede samenleving van ons is niet uit de lucht komen vallen. Heel dikwijls is ze het resultaat van vele jaren sociale en politieke strijd, het stemrecht heeft zelfs mensenlevens gekost. En vervolgens hebben we moeizaam geleerd dat een verstandige dialoog nog beter is om het samenleven en de solidariteit te verbeteren.

Met DeWereldMorgen.be vinden we het dus een goede zaak wanneer meer dan veertig artiesten ons herinneren aan de kracht van solidariteit en dialoog. Wie kan daar eigenlijk tegen zijn dat het belang daarvan wordt beklemtoond? En dus ondersteunen we met DeWereldMorgen.be volop dit Belgavox Concert.

Tot 6 juni 2010 op het Paleizenplein, naast het Park van Brussel.

take down
the paywall
steun ons nu!