Sancties tegen Israëlisch moorddadig optreden
Opinie, Nieuws, Wereld, Vrede vzw, Vrede, Iraël -

Sancties tegen Israëlisch moorddadig optreden

Israël heeft de vredesvloot voor Gaza met 10.000 ton hulpgoederen aangevallen en daarbij minstens 19 vredesactivisten gedood en tientallen verwond. De aanval gebeurde in internationale wateren. Met deze moorddadige piraterij neemt Israël opnieuw een loopje met het internationaal recht en de mensenrechten.

maandag 31 mei 2010 14:44
Spread the love

Volgens de Israëlische woordvoerster heeft Israël het recht om zich te verdedigen. Maar hoe kan een ongewapende vredesvloot met humanitaire goederen de veiligheid van Israël in gevaar brengen? Er zijn onder andere Europarlementariërs aan boord. Niets verantwoordt het doden van ongewapende activisten. Het gaat hier duidelijk om een schandelijke en laaghartige misdaad.

Wij vragen aan de Belgische regering dat zij officieel protest aantekent en de ambassadeur ter verantwoording roept. We rekenen er op dat onze regering Israël duidelijk maakt dat het niet straffeloos kan moorden en het internationaal recht tot een vodje papier kan herleiden. Wij vragen dat de Europese Unie, bij monde van haar president, de misdaad veroordeelt en er praktische consequenties aan verbindt. De EU beschikt daarvoor over heel wat hefbomen (Associatieverdrag). We eisen dat de Veiligheidsraad maatregelen neemt om een einde te maken aan het embargo tegen Gaza. Het gaat om een collectieve bestraffing van de bevolking van Gaza wat een inbreuk is op het oorlogsrecht. De straffeloosheid waarvan Israël al jaren geniet is totaal onaanvaardbaar. We rekenen er op dat onze regeringen daar eindelijk eens een einde aan maken.

Onze eisen:

  • sancties tegen Israël
  • onmiddellijke vrijlating van alle activisten
  • officiëel VN-onderzoek naar de ware toedracht van de feiten
  • onmiddellijke stopzetting van het embargo tegen Gaza

take down
the paywall
steun ons nu!