Nieuws, België, Jongeren, Lokaal, Stampmedia, Antwerpen, Patrick Janssens, Leen verbist, Troef, Aeyc2010, Antwerpen europese jongerenhoofdstad, Axel dingemans, Projecten, Zappa -

Antwerpen laat jeugd eigen voorstellen indienen voor 2011

In 2011 zwaaien jongeren de plak in Antwerpen. Vrijdagavond stelde jeugdschepen Leen Verbist (SP.A) haar stad officieel voor als ‘Europese Jongerenhoofdstad’. In jeugdcentrum Zappa werd uitgebreid toegelicht waaraan Antwerpen zich volgend jaar mag verwachten.

maandag 31 mei 2010 11:25
Spread the love

“Als ‘Europese Jongerenhoofdstad’ zal Antwerpen de kans geven aan de jeugd om eigen projecten te realiseren, maar bovenal moet er gefeest worden,” stelde Verbist.

Twee jaar geleden heeft Antwerpen zich kandidaat gesteld voor de titel, die uiteindelijk werd toebedeeld door jongeren uit heel Europa. “Een titel als deze moet je verdienen, maar met tien stedelijke jeugddiensten en een derde van de bevolking jonger dan 25 jaar, is Antwerpen een stad waar de jeugd leeft.”

Alle ideeën

De jeugddienst is al druk bezig met zoveel mogelijk ideeën te vergaren via een website. Van alle voorstellen wordt bekeken of ze realiseerbaar zijn en welke financiële en logistieke middelen ze kunnen krijgen ter ondersteuning.

“Het is belangrijk dat de ideeën echt van de jeugd zelf komen. Wij willen weten wat jongeren willen zien in de stad”, zegt coördinator Axel Dingemans. “Zo staat er al een stadscamping voor jongeren op stapel en kan er in ieder district een kampvuur gehouden worden.”

Mentaliteitsverandering

De vraag kan worden gesteld of al dat feestgedruis niet voor frustraties zal zorgen bij de andere inwoners, maar daar is Dingemans realistisch in.

“Alle goedgekeurde projecten gaan gepaard met een engagementsverklaring waarin de uitvoerders beloven rekening te houden met iedereen. Eigenlijk beogen we een mentaliteitsverandering: we zouden graag zien dat mensen verdraagzamer zouden zijn voor elkaar, al is een jaar daarvoor te kort. 2011 zien we vooral als een aanzet, een aantal projecten die worden opgestart moeten langer kunnen meegaan dan een jaar.”

Precedent

Sommige projecten die al lopen, werden voorgesteld bij wijze van voorbeeld. Zoals Troef!, een wedstrijd waarbij jonge mensen een voorstel indienen, dat zoveel mogelijk jongeren en kinderen samenbrengt.

Ook StampMedia was van de partij. Een jongerenpersagentschap waar iedereen de kans en de steun krijgt om zich te ontplooien tot fotograaf, reporter of cameraman.

Boozefestijn

Ook burgemeester Patrick Janssens (SP.A) kon zijn enthousiasme niet onderdrukken. Zelf voelde hij zich te oud om een project in te dienen, maar wat hem betreft is zelfs een heus ‘boozefestijn’ op het Theaterplein een mogelijkheid.

“Het percentage van inwoners onder de 25 jaar zal in de toekomst alleen maar stijgen. Meteen denken we dan aan de problemen die daarmee gepaard gaan, zoals een gebrek aan kinderopvang, overlast of te weinig scholen, maar wij willen laten zien dat het ook anders kan.”

Voor Janssens is het essentieel dat iedere stadsdienst haar eigen inbreng en initiatief zal hebben voor jongeren. “Het is een illusie om te denken dat een stad aangenaam is voor de jeugd als niet iedereen daarmee bezig is.”

© 2010 – StampMedia/Xios – Elise Meekers

take down
the paywall
steun ons nu!