Een tank van het Zuid-Koreaanse leger maakt zich klaar voor manoeuvres (fofo: US Army)

 

Opinie, Nieuws, Vrede, Korea, Vrouwenbeweging, Cheonan, Lee Myung-Bak, IFOR, Women Peacemakers Program -

“Straffen en machtsontplooiing helpen Korea niet”

De Koreaanse vredesbeweging van vrouwen reageert op de boodschap van de Zuid-Koreaanse president Lee Myung-bak over het oorlogsschip Cheonan. "Het opvoeren van de militaire aanwezigheid en straffen kunnen de vrede op het Koreaanse schiereiland niet bewaren", zegt ze.

donderdag 27 mei 2010 15:13
Spread the love

De vrouwenbeweging ‘Women Making Peace’, die ernaar streeft het Koreaanse schiereiland opnieuw samen te brengen en met elkaar te verzoenen, bracht volgende reactie uit naar aanleiding van de toenemende spanning tussen Noord- en Zuid-Korea:

“Na het zinken van het Zuid-Koreaanse oorlogsschip Cheonan en de daarop volgende ontwikkelingen is het duidelijk dat de vrede en veiligheid op het Koreaanse schiereiland ernstig worden bedreigd. Zelfs zestig jaar na het einde van de Koreaanse oorlog. We betuigen ons diepste medeleven met de 46 zeelieden die omkwamen bij het zinken van het oorlogsschip, en we hopen van harte dat deze gebeurtenis zich niet opnieuw voordoet.”

“Er zijn twee jaar en vijf maanden voorbij gegaan sinds president Lee Myung-bak aan de macht kwam. In die tijd is de inter-Koreaanse verstandhouding sterk verslechterd en haast uitgegroeid tot een oorlogscrisis.”

“Nog geen twee jaar geleden kwamen de leiders van beide Korea’s overeen om van de Westzee ‘een zee van samenwerking’ te maken, terwijl die nu de ‘zee van vijandigheid en confrontaties’ is geworden. De regeringen van beide Korea’s moeten hun verantwoordelijkheid dragen voor de huidige situatie.”

“De verklaring van de Zuid-Koreaanse regering die vandaag (nvdr: maandag 24 mei) werd vrijgegeven, lijkt erg verdacht als je kijkt naar de timing voor de lokale verkiezingen van 2 juni en de accuratesse van de inhoud. Bovendien zullen de acties van de Zuid-Koreaanse regering om het leger uit te breiden en het Noorden sancties op te leggen de militaire confrontatie alleen maar scherper stellen, en daardoor de vrede en stabiliteit van het Koreaanse schiereiland bedreigen.”

“In de eerste plaats verontrust het ons dat de Zuid-Koreaanse regering zijn militaire strategie heeft omgeschakeld van defensie naar een ‘proactieve afschrikking’. Deze afschrikkingsactie, gevoed door een militaire machtsontplooiing, zal wellicht leiden tot een toename van de militaire macht in het Noorden, zodat de wapenwedloop tussen Noord- en Zuid-Korea nog zal toenemen.”

“In een reactie op het incident met de Cheonan kondigde de Zuid-Koreaanse regering aan dat: ‘indien iemand onze territoriale wateren, luchtruimte of grondgebied betreedt, zullen we onmiddellijk ons recht op zelfverdediging uitoefenen’.”

“Dat betekent dat Zuid-Korea het leger zal inzetten indien de Noord-Koreaanse regering die grenzen overschrijdt, in het kader van zijn ‘zelfverdediging’. Wij geloven dat deze actie de mogelijkheid op gewapende conflicten op het Koreaanse schiereiland zal versterken.”

“Tussen 1998 en 2007 breidde de inter-Koreaanse strijd om de Westzee zich niet uit tot een grotere schaal omdat beide regeringen een voorzichtige politiek voerden om de spanning niet te verhogen, en tegelijk werkten aan verzoening en samenwerking. We vragen beide regeringen om ook deze keer zo’n vreedzame aanpak te hanteren.”

“Een tweede punt van bezorgdheid is dat – met de beslissing van de Zuid-Koreaanse regering om de Inter-Koreaanse Maritieme Akkoorden niet langer na te leven en de handel en uitwisseling stop te zetten – er een buffer verdwijnt in deze gespannen tijden.”

“Inter-Koreaanse economische samenwerking en privé-uitwisselingen hebben een belangrijke rol gespeeld om een toename van de spanningen op het Koreaanse schiereiland te voorkomen.”

“Op lange termijn moeten Noord- en Zuid-Korea naast elkaar leven en samenwerken, zodat ze een zich opnieuw kunnen verenigen. De economische samenwerking moet worden uitgebreid en de overheid mag onder eender welke omstandigheden niet ophouden om humanitaire hulp te verlenen, inclusief privéhulp.”

“Ten derde zullen het besmeuren van de goede naam en een vicieuze cirkel van wraak de crisis op het Koreaanse schiereiland alleen nog maar verergeren, en het hele land naar een oorlog drijven. We geloven er sterk in dat de vrede op het Koreaanse schiereiland behouden kan blijven, gebaseerd op het vreedzaam samenleven van beide Korea’s.”

“Beide regeringen moeten manieren zoeken om de wapenstilstand om te zetten in een vreedzame en een actieve dialoog en onderhandelingen nastreven. In dat proces kan de Westzee worden omgevormd in een Zee van Vrede en Samenwerking.”

“Op 24 mei, de Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening drukken wij, Koreaanse vrouwen, onze hoop uit dat het Koreaanse schiereiland een land van leven, vrede en hoop zal worden, en we zweren tot onszelf dat we alle inspanningen zullen doen om te komen tot verzoening, samenwerking en vrede.”

(uit het Engels vertaald door Barbara Vandenbussche)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!