Het Forum syndical Maghrébin in vergadering in Algiers op 16 mei (foto: SNAPAP)

 

Nieuws, Wereld, Afrika, Economie, Repressie, Arbeidsrechten, Algerije, Vrije vakbonden -

Repressie tegen vrije vakbonden: ‘Maison des Syndicats’ in Algiers gesloten

De beweging van autonome vakbonden in Algerije trekt aan de alarmbel. Het ziet er naar uit dat de regering vrije vakbonden aan banden wil leggen. Op 13 mei heeft de wali (prefect) van Algiers de sluiting bevolen van het 'Maison des Syndicats'. Het was de ontmoetingsplek bij uitstek van autonome vakbonden. Het sluitingsbevel kwam een dag voor er een internationaal vakbondsforum zou plaatsvinden.

donderdag 27 mei 2010 12:59
Spread the love

In een open brief aan de regering eist de voorzitter van de Union syndicale solidaire (USS) de onmiddellijke schorsing van het sluitingsbesluit van de het ‘Maison des Syndicats’ in de Algierse volkswijk Bach Djarrah.

“Onze autonome vakbond heeft altijd zeer intense contacten onderhouden met onafhankelijke coöperaties, vrouwenbewegingen en de internationale vakbeweging, zowel in de Maghreb als in Europa. Een onafhankelijke vakbondswerking is essentiel voor een democratische samenleving.”

“Als de overheid niet terugkomt op haar besluit om het ‘Maison des Syndicats’ te sluiten, zullen we niet aarzelen om al onze internationale contacten in te schakelen om de druk op het autoritaire bewind in Algerije op te voeren”, aldus de open brief.

Vakbond zonder kantoor

Het ‘Maison des Syndicats’ was niet alleen de vergaderplaats van talrijke autonome vakbonden in Algiers, het Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP), een autonome vakbond van overheidspersoneel, was er huurder van kantoren. Door de sluiting van het huis heeft de vakbond plotseling geen lokalen meer.

Het sluitingsbevel was gericht aan de eigenaar van het pand, die uit vrees voor repressie en politieke bemoeienis geen klacht wilde indienen tegen de overheid. Als huurder kan de SNAPAP juridisch gezien weinig doen.

Bovendien is ook de SNAPAP-website gesloten. De vakbond was net in een conflictueuze onderhandelingsfase gekomen met de overheid over het statuut en de verloning van ambtenaren. De regering onderhandelt liever met de grote, overheidsvriendelijke vakbonden dan met de autonome vakbonden. Dit is nog een erfenis uit de tijd van het eenpartijsysteem.

Officieel is in Algerije nog altijd de ‘uitzonderingstoestand’ van kracht die in 1992 werd afgekondigd naar aanleiding van de gewapende strijd van radicaal-islamitische groepen. Die wetgeving wordt nog altijd gebruikt om de vrijheid van meningsuiting en vergadering aan banden te leggen.

Ontmoetingsplek van niet-toegelaten vergaderingen

De officiële reden die wali Mohamed Kebir Adoui van Algiers opgaf voor de sluiting van het ‘Maison des Syndicats’ was dat “het huis een ontmoetingsplek was geworden van niet-toegelaten vergaderingen die zowel jonge mannen als vrouwen samenbrachten in een sfeer die de openbare orde dreigde te verstoren in de wijk”. Bovendien, schreef de wali, “was het huis hoe langer hoe meer een contactpunt voor internationale ontmoetingen”.

Die laatste beschuldiging was waarschijnlijk de directe aanleiding voor de sluiting. Op 14 en 15 mei zou in het ‘Maison des Syndicats’ het Forum syndical Maghrébin (FSM) plaatsvinden waaraan vakbondsmensen uit Algerije, Marokko, Tunesië, Mauritanië, Egypte, Frankrijk en Italië zouden deelnemen.

In allerijl konden de autonome vakbonden een beroep doen op het Front des forces socialistes (FFS) om hun vergaderlokalen te gebruiken voor het internationale forum. Het vakbondsforum kon uiteindelijk toch doorgaan op 15 en 16 mei in een gespannen sfeer.

Repressieve staat

Woordvoerder Mohamed Sadali van het Syndicat autonome des Travailleurs de l’éducation et de la Formation (Satef), een vakbond van leerkrachten, zag in de sluiting van het vakbondshuis een duidelijke aanwijzing voor het repressieve karakter van de Algerijnse overheid. “Naar de buitenwereld wil president Abdelaziz Bouteflika het doen voorkomen dat Algerije een moderne, liberale economie is, maar intern betalen de werknemers de prijs met repressieve maatregelen.”

Op vraag van SNAPAP hebben internationale vakbonds- en mensenrechtenorganisaties besloten om druk uit te oefenen op de Algerijnse overheid.

Onder meer het Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme (REMDH), het Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme en de Organisation mondiale contre la torture (OMCT) hebben brieven geschreven om de sluiting van het ‘Maison des Syndicats’ aan te klagen. Op de website van LabourStart kan een online-protestbrief worden verstuurd.

Bronnen:

– LabourStart
– Le Soir d’Algérie
– Le Radar de Liberté
– El Watan, le quotidien indépendent

take down
the paywall
steun ons nu!