De verkiezingen & DeWereldMorgen.be
Nieuws, Politiek, België -

De verkiezingen & DeWereldMorgen.be

We beleven de grootste financiële en economische crisis sinds de jaren dertig van vorige eeuw. De welvaart komt moeizamer tot stand, de verdeling ervan verloopt ongelijker. Er is geen fatsoenlijk betaald werk voor iedereen, evenmin een goed pensioen. Dat we intussen ook de ecologische crisis laten woekeren, maakt de zaken alleen maar erger. Daarover zouden verkiezingen kunnen en moeten gaan.

dinsdag 25 mei 2010 19:15
Spread the love

Verslaan we de crisis of verslaat de crisis ons?

Er woeden crisissen doorheen het land, doorheen Europa, doorheen de wereld. Om de knoeiende grootbankiers te redden, hebben we meer dan eens miljarden euro moeten ophoesten, een gapend gat in onze portemonnee. Onze economie hapt naar adem, er loert een acute bedreiging voor onze welvaart. De Grieken kunnen daar al van meespreken, de Spanjaarden straks ook. Intussen vergeet de wereld de klimaatverandering een krachtig halt toe te roepen en zijn er nooit zoveel mensen met honger geweest.

Meer dan boekhouders

Als we de komende decennia goed willen leven, moeten vandaag verstandige keuzes worden gemaakt. Het politieke debat kan niet worden beperkt tot: er moet bezuinigd. Daarvoor volstaan boekhouders.

Van wie zich laat verkiezen om het algemeen belang te behartigen, verwachten we meer. Ze moeten ons vertellen hoe ze morgen een performante economie zullen aansturen die al wie wil werken een job en een inkomen bezorgt, en toch onze planeet niet om zeep helpt.

Politici moeten begrijpen waarom de welvaartstaat op het spel staat…

Want natuurlijk is er wel degelijk een probleem met onze huishouding, dan wel in de meest brede betekenis: het lukt ons niet zo goed meer om de welvaart zowel te maken als verdeeld te krijgen.

Van kandidaat-volksvertegenwoordigers mogen we verwachten dat ze analyseren hoe en waarom we in een zeepbeleconomie zijn verzeild die speculanten vrij spel geeft en werkende mensen in de kou laat, de middelen van de samenleving opsoupeert en het milieu ruïneert. Ze moeten begrijpen en ons doen begrijpen waarom de welvaartstaat op het spel staat.

… en ons vertellen hoe de welvaartstaat te redden

Maar we eisen meer van hen. Want onze samenlevingen staan op een kruispunt, een immens kruispunt, amper te overzien en toch moeten we aan de overkant geraken. Of uitgedrukt in scheepstermen, we zijn in zwaar stormweer terechtgekomen en het is hard labeur om niet op de klippen te lopen.

Ze moeten ons dus vertellen hoe ze deze crisis gaan aanpakken, hoe ze de welvaart en het welzijn van de mensen duurzaam zullen verzekeren, welke rol de overheden moeten spelen en hoe ze aan de nodige middelen zullen geraken. In scheepstermen: welke koers moeten we varen en hoe zullen ze sturen om alle obstakels te omzeilen en een veilige haven te bereiken?

De rol van DeWereldMorgen.be: we zullen het over inhoud hebben

Met DeWereldMorgen.be zetten we in deze verkiezingscampagne de grote thema’s met hun problemen op een rijtje, economie, milieu, sociale zekerheid, fiscaliteit, publieke dienstverlening. We gaan ook na waarom er problemen opduiken en we zoeken naar oplossingen. Deze artikels verschijnen onder de gemeenschappelijke titel ‘Inzet verkiezingen 2010’.

Over die inzet mag u tevens interviews verwachten met een aantal politici, helemaal gewijd aan inhoud dus. En we verlenen met plezier asiel aan opinies die er toe doen, gefundeerde stemmen over wat onze samenleving overkomt en wat er moet gebeuren.

Morgen starten we met het maken en verdelen van welvaart, met het thema economie dus.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!