Nieuws, Samenleving, België, Privacy, Liga voor Mensenrechten, Win uw Privacy -

‘Win uw privacy terug!’

In de eerste grootschalige campagne in haar 31-jarige bestaan richt de Liga voor Mensenrechten haar pijlen op privacy-inbreuken door de overheid. De aftrap gebeurde in Gent, waar mensen spelenderwijs de kans kregen om op een ludieke manier ‘hun privacy terug te winnen’.

woensdag 19 mei 2010 12:55
Spread the love

“Win uw privacy terug, dames en heren!”. Tijdens haar actie op het Woodrow Wilsonplein in Gent riep de Liga voor Mensenrechten letterlijk op tot het terugwinnen van de privacy.

Voorbijgangers werden aangespoord om aan een rad te draaien, waarmee ze allerlei privacy-beschermende attributen konden winnen. Zonnebrillen om hun gelaat te verbergen, bruine zakken om over hun hoofd te trekken, gommen om hun identiteit uit te wissen … 

Ludieke prijzen om mensen naar de stand van de Liga te lokken, waar ze geïnformeerd werden over huidige inbreuken op hun privacy. Het spel zal de komende weken ook in andere steden zijn opwachting maken.

Aantasting van privacy door de overheid

De actie is de eerste van een groot aantal initiatieven waarmee de Liga mensen bewust wilt maken van de steeds grotere aantasting van hun privacy door de overheid. Die voert immers, onder meer in het kader van de strijd tegen het terrorisme, steeds meer maatregelen in die lijnrecht ingaan tegen de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer.

Ligamedewerker Arne Vandenbogaerde ziet voorbeelden te over van een dergelijk beleid. “Camerabewaking in de straten, de Brusselse MOBIB-kaart die persoonlijke gegevens van reizigers op het openbaar vervoer registreert, de Passenger Name Record-richtlijn die er moet voor zorgen dat gegevens van vliegtuigpassagiers opgeslagen worden en aan de overheid overgemaakt.”

“Er worden constant gegevens van burgers opgeslagen, zonder dat die dat eigenlijk beseffen. We hopen dat mensen door onze acties in het openbaar bewuster zullen omgaan met hun privégegevens.”

Groot aantal acties

De bewustmakingscampagne loopt van 18 mei tot 17 november, en zal een grote variatie aan acties omvatten. Naast de straatcampagne zullen er ook vormingen, privacywandelingen, stadsspelen en ‘camspottings’ plaatsvinden.

Bij de ‘camspottings’ zal de Liga samen met mensen op pad gaan om beveiligingscamera’s te spotten. Ook op de campagnewebsite zullen mensen gespotte camera’s kunnen signaleren.
 
“We willen eigenlijk alle beveiligingscamera’s proberen in kaart te brengen die er in Vlaanderen hangen”, aldus Vandenbogaerde.  “Het zijn er ongelofelijk veel, terwijl niemand dat beseft.”

Het nut van al die camera’s is volgens de Liga ook nog allerminst bewezen. “Camerabewaking zou de criminaliteit doen dalen, maar het is nog altijd niet duidelijk of die aanpak effectief werkt. De finaliteit van camerabewaking moet wel in verband staan met concrete resultaten.”

Voortbestaan Liga nog steeds onzeker

Het is allerminst toeval dat net nu de Liga voor het eerst uitpakt met een dergelijke grootschalige publiekscampagne. Eerder dit jaar kwam het voortbestaan van de Liga immers in gevaar toen minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) de subsidieaanvraag van de organisatie afwees.

De belangrijkste reden voor de afwijzing was het tekort aan publieke sensibiliseringsacties. Door middel van dit soort initiatieven wil de Liga dan ook tegengas geven. Dat is ook nodig, want haar voortbestaan is nog steeds onzeker.

De ‘Win uw Privacy’-campagne wordt midden november afgesloten met een groot slotevenement in de Gentse Vooruit.

Op de ‘Big Brother Awards’ zal uit zeven overheidsinitiatieven die inbreuken plegen op de privacy één winnaar worden verkozen tot slechtste initiatief.

“We willen de overheid er zo toe aanzetten om die richtlijnen opnieuw aan te passen. Het wordt tijd dat ze zich weer een beetje bewust wordt van waar ze mee bezig is.”

take down
the paywall
steun ons nu!