Colombiaanse spionnen: verantwoordelijken moeten voor de rechter
Opinie, Nieuws, België, ITUC, Vakbonden, Vakbondsrechten, Colombia, EVV -

Colombiaanse spionnen: verantwoordelijken moeten voor de rechter

De Belgische vakbonden ACV, ABVV en ACLVB en vele ngo’s uit de Belgische coalitie voor Waardig Werk zijn met verstomming geslagen door het nieuws over de spionageactiviteiten van de Colombiaanse inlichtingendienst DAS in Europa.

woensdag 19 mei 2010 17:37
Spread the love

Het nieuws kwam van de Colombiaanse gerechtelijke politie CTI en stond in vele internationale kranten.

We herinneren ook aan de herhaaldelijke vragen van de Colombiaanse en internationale vakbeweging om het ontwerp van handelsakkoord van de Europese Unie niet goed te keuren, niet alleen wegens de voortdurende schendingen van de rechten van de werknemers in Colombia maar vooral wegens de nieuwe context van spionagepraktijken op Belgische bodem. Die vormen een ernstige inmenging en een aantasting van de soevereiniteit van ons land.

De 2.742 moorden op vakbondsmensen sinds 1986 en een straffeloosheid van 95 procent voor de misdrijven tegen vakbondsmensen in Colombia, alsook talrijke andere schendingen van de fundamentele vrijheden van de Colombiaanse bevolking laten de Belgische vakbonden en vakbonden uit andere landen al jarenlang niet onverschillig.

Gezien de situatie van de rechten van de werknemers en de mensenrechten in het algemeen hebben de Belgische vakbondsorganisaties herhaaldelijk gevraagd om ‘waardig werk’ en ‘duurzame ontwikkeling’ centraal te stellen bij de betrekkingen met dit Latijns-Amerikaanse land, waar meer dan 60 procent van de wereldwijde moorden op vakbondsmensen plaatsvinden.

De Belgische vakbonden hebben ook hun sterke tegenkanting geuit inzake de ratificatie van een bilateraal investeringsakkoord dat Karel De Gucht (Open VLD), als toenmalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken, in februari 2009 had ondertekend in naam van België.

Gezien de situatie van de vakbondsrechten in Colombia en de ontoereikende clausules voor waardig werk in de tekst hebben de regeringen van het Vlaamse en Waalse gewest zich verzet tegen de ratificatie van dit akkoord in 2010. De federale regering heeft akte genomen van die beslissing en heeft het akkoord vervolgens geblokkeerd.

Terwijl de VS, Canada en Noorwegen commerciële akkoorden en investeringsprojecten met Colombia hebben geblokkeerd wegens de schending van de mensen- en werknemersrechten, wil de EU vandaag een commercieel akkoord tekenen met Colombia op de top van de staatshoofden van de EU, Latijns-Amerika en de Caraïben.

We vragen met aandrang aan onze Belgische politici van alle bevoegdheidsniveaus om dit akkoord niet goed te keuren.

We delen in dat opzicht hetzelfde – helder geformuleerde – standpunt van John Monks, algemeen secretaris van EVV, het Europese Vakverbond: “Aangezien sommige regeringen zelfs hun hulp aan Colombia stopzetten als reactie op de illegale DAS-activiteiten, lijkt het voor ons duidelijk dat er geen betrouwbare manier bestaat om deze onderhandelingen met een akkoord te bezegelen. Het EVV herhaalt onze vraag – de drie vakbondscentrales in Colombia delen deze mening ook  – om de vrijhandelsassociatie (ALE) niet te tekenen in dergelijke omstandigheden”.

Het ACV, ABVV en ACLVB zijn lid van het Internationale Vakverbond (IVV) en van het Europese Vakverbond (EVV) en scharen zich achter deze oproep. Ze willen dat de bevoegde instanties in ons land zo snel mogelijk de praktijken van de Colombiaanse inlichtingendienst in België onderzoeken en dat de verantwoordelijken worden doorverwezen naar de rechtbank.

We vragen dat de Colombiaanse ambassadeur in België onmiddellijk wordt ondervraagd door de minister van Buitenlandse Zaken en dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en onze inlichtingendiensten de nodige stappen ondernemen teneinde deze situatie een halt toe te roepen.

Thomas Miessen (ACV-CSC), Stéphane Gallon (ABVV-FGTB), Nilufer Polat (ACVLB-CGSLB) en Eline Strik (11.11.11. – coalitie Waardig Werk)

take down
the paywall
steun ons nu!