Nieuws, Samenleving, België, Allochtonen, Bevolking, Gemeenten, Vreemde afkomst -

Hoeveel inwoners van vreemde afkomst in mijn gemeente?

In Vlaanderen 13,3 procent, in Wallonië 22,3 procent en in Brussel 67,9 procent van de inwoners is van vreemde afkomst (2008). 'Allochtonen' dus in de meest brede betekenis van het woord. Maar hoe zit dat in mijn eigen gemeente? En waar gaat het naartoe? 85 procent in Brussel en 55 procent in Antwerpen als de evolutie uit het recente verleden lineair wordt doorgetrokken naar 2020.

maandag 17 mei 2010 16:15
Spread the love

Vreemde afkomst in elk van de 589 gemeenten in België

Hoeveel vreemdelingen, Belg geworden vreemdelingen en hun kinderen wonen er in mijn gemeente of stad, welk percentage vormen zij en hoe is dat aantal sinds 1990 geëvolueerd? Het gaat dan grosso modo om drie generaties inwoners met buitenlandse roots. In overzichtelijke en toegankelijk tabellen vind je deze informatie voor de 589 gemeenten in België en dit voor 47 nationaliteiten (zie: Portaal Vreemde afkomst en BuG 125 voor een methodologische toelichting)

Vreemde afkomst in 2008

Via de Exceltabel Percentage Vreemde Afkomst per gemeente en nationaliteit kan je een eerste exploratie doen van het percentage inwoners van vreemde afkomst in jouw gemeente. De plusjes aan de bovenzijde geven toegang tot de opdeling Europees/niet-Europees en dan per continent en per land.

Via tabel Percentage Vreemde Afkomst per Provincie en Arrondissement kan je dezelfde gegevens bekijken door provincies en arrondissementen open te plooien via de plusjes aan de linkerzijde.

Deze tabellen bestaan voor aantallen en percentages en in aantallen voor de onderscheiden groepen: vreemdelingen, nieuwe Belgen en nageslacht nieuwe Belgen.

Evolutie Vreemde Afkomst van 1990 tot 2008

Voor wie dieper wil doordringen in de evolutie van mensen van vreemde afkomst kan het overzicht van 1990 tot 2008 raadplegen met de evolutie jaar na jaar via percentages vreemde afkomst 1990-2008 per gemeente (14 MB dus even geduld).

Via de kolom met gemeenten kan je eenvoudig je gemeente selecteren in een alfabetische lijst (op het pijltje in de kolomhoofding klikken). Dan worden ook in de andere bladen van het Excelbestand automatisch drie grafieken gegenereerd voor je gemeente met een beeld van de evolutie oude en nieuwe Belgen, hun nageslacht en de vreemdelingen, met ook een onderscheid tussen Europese en niet-Europese afkomst.

Aantal stemgerechtigden van vreemde afkomst voor de federale verkiezingen

Ook wordt een berekening gemaakt van het aantal stemgerechtigde nieuwe Belgen en hun nageslacht voor de federale verkiezingen. Vreemdelingen hebben voor de federale verkiezingen geen stemrecht. 

In de grafiek hierboven wordt voor Antwerpen bijvoorbeeld de evolutie gegeven van het percentage inwoners van vreemde afkomst en het percentage kiesgerechtigden voor de federale verkiezingen.

Via de tabel Stemgerechtigden van vreemde afkomst per gemeente 1990-2008 (selectie per gemeenten) of Stemgerechtigden 2008 vreemde afkomst (selectie via provincie en arrondissement) vind je de percentages kiesgerechtigden van vreemde afkomst voor alle gemeenten in België.

Als de gegevens van de laatste vijf jaar voor Antwerpen worden doorgetrokken tot 2010 blijkt dat het aantal kiesgerechtigden van vreemde afkomst stijgt van 24,2 procent naar 30 procent, een vermeerdering met 5,8 procent die best mee in overweging worden genomen om de kiesuitslag in Antwerpen te begrijpen.

De werkelijkheid in beeld brengen, kan de geesten openen en het hart doen spreken. Het laat ook toe te weten waarover het precies gaat als er over migratie wordt gesproken.

“Kijk gewoon naar de cijfers en je moet concluderen dat België al lang een arme, uitstervende natie zou zijn geweest zonder de inbreng van al die allochtonen”, zo vat Belga onze aanbreng samen. Kennis van het ‘vreemde’ om het te ontvreemden.

take down
the paywall
steun ons nu!