‘The Belgian Pride’ in Brussel
Nieuws, Samenleving, België, Lokaal, Gay pride -

‘The Belgian Pride’ in Brussel

zondag 16 mei 2010 11:07
Spread the love

De Belgische Gaypride vierde dit jaar de vijftiende verjaardag. Zaterdag kwamen er 35.000 toeschouwers op af! De grote stoet vertrok vanop het Anneessensplein richting Grote Zavel. Het eindpunt was zoals ieder jaar aan de Beurs, waar de praalwagens nog enkele uren op de Anspachlaan bleven staan. Zondag is er een grote brunch.

De maatschappij van nu is niet dezelfde als die van tien of vijf jaar geleden. Ook de noden van holebi’s zijn niet meer dezelfde. De Holebifederatie besliste daarom om haar missie aan te passen en een nieuwe huisstijl te kiezen. Sinds 25 juni 2009 is de nieuwe naam van de Holebifederatie Çavaria.

Çavaria zet drie eisen centraal: Europa, ouderschap en gender. Çavaria wil dat België tijdens het voorzitterschap van de Europese Unie alles op alles zet voor de Europese Kaderrichtlijn inzake Discriminatie. Als die er komt, worden alle lidstaten verplicht om een vergaande, brede antidiscriminatiewetgeving uit te werken.

Naast deze prioritaire eis vraagt Çavaria ook aandacht voor de lacunes in de wetgeving over holebi-ouderschap en voor het vechten tegen genderstereotiepen.
 

take down
the paywall
steun ons nu!