Marc Leemans (ACV) en Hugo Cahal (CGTG) (Foto: Leen Vanderhulst)

 

Nieuws, Economie, ACV, Vakbonden, Arbeidsrechten, Wereldsolidariteit, Aurora Gabriella Macz Rey, Hugo Cahal, CGTG -

Vakbonden van Guatemala werken aan beter leven

Wereldsolidariteit wijst met haar campagne over 'waardig werk' op het belang van de vrijheid van vereniging. Twee Guatemalteekse vakbondsafgevaardigden vertellen over hun strijd tegen de overheid en de bedrijven. “Hier in België vechten we al bijna 125 jaar voor arbeidsrechten”, zegt Marc Leemans van het ACV. “Maar in een land als Guatemala is de vakbond nog niet zo lang actief.”

woensdag 12 mei 2010 20:29
Spread the love

Tussen 26 april en 7 mei brachten Wereldsolidariteit en het ACV tien vakbondsleiders uit Latijns-Amerika en Afrika naar België om te getuigen over hun werk. Aurora Gabriella Macz Rey en Hugo Cahal zijn beide aangesloten bij de Guatemalteekse vakbond CGTG (Central General de Trabajadores de Guatemala) die in 1983 werd opgericht.

75 procent van de Guatemalteken werkt in de informele sector. Dat gaat om zwart werk, economische activiteiten die niet in de officiële cijfers zijn terug te vinden. Vakbondswerking is daarbij helemaal een probleem. 

Hugo Cahal, advocaat en vakbondsleider

“Als advocaat ben ik goed op de hoogte van het vakbondsrecht”, zegt Hugo Cahal. “Daarom houd ik me bezig met het oplossen van conflicten tussen de vakbond en de werkgevers. Ik werkte in de openbare sector tot ik op een dag werd uitgenodigd voor een vakbondsvergadering van de CGTG over arbeidsomstandigheden. Enkele jaren later was ik al secretaris-generaal van die vakbond voor de federatie van de openbare sector. Binnen CGTG zijn er vier grote federaties: de publieke sector, de industrie, de informele economie en de landbouwers.” 

Aurora Gabriella Macz Rey

Aurora Gabriella Macz Rey raakte bij de CGTG, omdat ze dagelijks in contact komt met jongeren die op straat leven. Haar familie is werkzaam in de informele economie van Cabon in Guatemala.

“Het wordt steeds moeilijker om in het normale circuit werk te vinden”, zegt ze. “Steeds meer mensen vallen zonder werk en proberen op deze manier geld te verdienen om te overleven. Maar de mensen die het doen, bevinden zich in een zeer kwetsbare positie.”

Jongerenwerking in Cabon

“Ik regel de coördinatie met de jongeren in Cabon”, zegt Macz Rey. “De meesten hebben weinig of geen kansen. Vele jongeren zijn het slachtoffer van een uiteengevallen gezin of moeten het stellen zonder ouders zodat ze op zichzelf zijn aangewezen. Ze kunnen niet gaan studeren en dus gaan ze al jong aan het werk, maar vaak komen ze terecht in drugsbendes.” 

“We benaderen hen met veel geduld en we zeggen steeds dat hun situatie zal verbeteren als ze blijven vechten. We spreken één of twee keer per week met hen af en als ze niet komen opdagen, nemen we contact met hen op. We geven hen morele steun, maar daarnaast werken we ook rond thema’s zoals ecologie. Dan planten we bijvoorbeeld bomen of maken we de straten schoon.” 

Samenwerking met Wereldsolidariteit 

“Dankzij Wereldsolidariteit hebben we zestig studiebeurzen kunnen geven. En we werken ook met microkredieten om de economische situatie van de meest kwetsbare mensen te verbeteren. Dat zijn goedkope leningen voor mensen die aangesloten zijn bij de vakbond en die niet kunnen lenen bij een bank, omdat het krediet te duur is. Dankzij de stimulans van de microkredieten leren ze verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen zaak.”

Ook Cahal werkt voor microkredieten en vormingsprogramma’s samen met Wereldsolidariteit.

“Maar we bieden onze vakbondsleden ook een ziekteverzekering aan. Er is immers geen door de overheid georganiseerde sociale zekerheid in Guatemala. Op deze manier kunnen onze leden naar een dokter of tandarts gaan en kunnen ze geneesmiddelen kopen zonder dat hun beperkte gezinsbudget wordt geplunderd.”

De overheid doet niets

“De overheid doet niets om de mensen te helpen die in het zwarte circuit werken”, zegt Macz Rey. “Integendeel, ze werkt ons tegen. Maar de situatie is wel verbeterd nadat een delegatie van Wereldsolidariteit naar Cabon kwam.

Er is een ontmoeting geweest van CGTG met de gemeentelijke overheid. Die resulteerde in meer respect voor de mensen die werken in de informele economie. Zo merkten onze leden dat het belangrijk is om ons te verenigen in een vakbond. Dan staan we sterker in de verdediging van onze rechten.”

Juridische bijstand

Volgens Cahal kan de CGTG druk uitoefenen op de politiek. “Maar politici in Guatemala zijn over het algemeen heel corrupt. Voor de verkiezingen beloven ze veel en daarna realiseren ze zo goed als niets. Daarom verlenen we ook juridische bijstand aan elke werknemer die bij ons is aangesloten.”

“Onze juridische dienst bestaat uit drie advocaten die voltijds voor ons werken. De laatste tijd behandelden ze bijvoorbeeld problemen in verband met de correcte en tijdige uitbetaling van de lonen. Door de economische crisis loopt de uitbetaling van de lonen van de gemeentelijke ambtenaren een vertraging op van drie tot vier maanden. Onze advocaten proberen een oplossing te vinden.”

Landbouwers en inheemse volkeren

“Samen met twee andere grote vakbonden hebben we een gemeenschappelijk vakbondsfront opgericht”, zegt Cahal. “Daarin verenigen we de inheemse volkeren en de Guatemalteekse landbouwers. We dienden voorstellen in bij de overheid, niet alleen over vakbondskwesties, maar ook over sociale zaken. We eisen bijvoorbeeld dat de bevolking gehoord wordt als een mijnbedrijf een nieuwe mijn in exploitatie wil nemen. Nu gebeurt het nog al te vaak dat inheemse volkeren gewoon van hun land worden verdreven, omdat ze totaal geen inspraak hebben.” 

Vakbond in Guatemala is ook goed voor ons

“In samenwerking met Wereldsolidariteit ondersteunt het ACV de vakbonden in andere landen”, zegt Marc Leemans, nationaal secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV).

“Want als we het leven voor de mensen in Guatemala verbeteren, is dat voor ons ook goed. Als bedrijven uit lagelonenlanden ons beconcurreren, is dat omdat ze zo lage lonen betalen aan hun werknemers, die in slechte arbeidsvoorwaarden moeten werken. Zo halen die bedrijven de werkgelegenheid bij ons weg. Door internationlale vakbondssolidariteit kunnen we het recht op waardig werk overal ter wereld garanderen. Iedere werknemer in elk land heeft immers recht op waardig werk.”

Recht op een beter leven

“Hier bij ons zijn vakbondsmensen over het algemeen veilig tijdens het uitoefenen van hun job. Maar in Guatemala en vele andere landen worden vakbondsmensen soms op gruwelijke wijze vermoord.”

“Guatemala is al enkele jaren na elkaar veroordeeld door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor het niet respecteren van de sociale rechten. Als een vakbond wordt verboden of niet vrij kan functioneren, ontzeg je mensen het recht om te werken aan een beter leven”, besluit Leemans.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!