Verslag, Nieuws, Economie, Samenleving, België, Jan Renders, ACW, Rerum Novarum -

“Meer dan ooit nood aan herverdeling vermogens”

LEUVEN -- In zijn laatste Rerum Novarum-toespraak hield afscheidnemend ACW-voorzitter Jan Renders een pleidooi voor een sociaal rechtvaardige en duurzame economie. “Dat is het tegenovergestelde van een economie die gestuurd wordt door het pure winstbejag, door de jakhalzen van de financiële markten”, klonk het scherp.

woensdag 12 mei 2010 23:42
Spread the love

Voor zijn laatste toespraak aan de vooravond van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, keerde ACW-voorzitter Jan Renders terug naar Leuven waar hij in de jaren ’80 ACW-secretaris was. “Hier heb ik de stiel van de basiswerking geleerd”, aldus Renders.

In zijn toespraak somde hij op wat het ACW van de nieuwe regering verwacht. “Meer dan ooit is er nood aan een betere herverdeling van inkomens en vermogens.” Die grote vermogens moeten ook een bijdrage leveren aan de fiscaliteit.

De herverdeling kan de armoede uitroeien. “Met een bedrag van 1,2 miljard euro kunnen we alle zieken, werklozen en leefloners een uitkering garanderen ter hoogte van de Europees bepaalde armoedegrens.”

Het ACW verwacht dat de volgende regering ook werk maakt van de strijd tegen de klimaatverandering. Maar ook dat moet op een sociaal rechtvaardige manier gebeuren, zegt Renders. “Duurzame alternatieven zijn helaas nog vaak onvoldoende toegankelijk of betaalbaar voor iedereen. Fiscale maatregelen die milieubelastend gedrag bestraffen, treffen de zwaksten proportioneel sterker.”

Renders haalde ook nog eens hard uit naar de communautaire hardliners aan beide zijden van de taalgrens. “Wij hebben niks aan een verrottingsstrategie die de splitsing van ons land in de hand werkt. Wij hebben zeker niks aan zij die dat doen met een sociaal-economisch programma dat vooral de bijbel van het neoliberalisme hanteert: met nog meer privatisering en vermarkting, met beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd, met het in vraag stellen van de solidariteitsmechanismen in de sociale zekerheid, het beperken van de progressiviteit in de belastingen enzovoort…”

Schaamteloos speculeren

De ACW-voorzitter keek in zijn laatste Rerum Novarum-toespraak ook wat verder dan de verkiezingen. Hij hield een pleidooi voor een economie die sociaal rechtvaardig en duurzaam is. “Dat is het tegenovergestelde van een economie die gestuurd wordt door het pure winstbejag, door de jakhalzen van de financiële markten die schaamteloos speculeren om hun zakken te vullen en zo de samenleving in chaos brengen en destabiliseren.”

Maar het blijft niet bij een scherpe uithaal. Renders wil dat het coöperatief model terug op de agenda komt. “Wij willen dat voorrang gegeven wordt aan economische modellen die weerwerk bieden aan de vermarkting van tal van nutsvoorzieningen en welzijnsdiensten. En daarom moet het coöperatief model meer erkend en gestimu-leerd worden als alternatief voor de beursgedreven economie die uit puur winstbejag handelt en die – dat hebben we de laatste dagen weer goed gezien – zonder scrupules speculeert hoe de winsten maximaal kunnen opgestreken worden.”

Als afscheid kreeg Renders van het ACW-verbond Leuven een gloednieuwe karmozijnpurperen fuchsia-soort die naar hem genoemd werd.

take down
the paywall
steun ons nu!