Nieuws, Cultuur, Boek, Recensie, Boeken, Chris De Stoop -

“Vrede zij met u, zuster”

In "Vrede zij met u, zuster" tracht Chris De Stoop een schets te maken van de motieven achter de laatste daad van Muriel, een Belgische vrouw bekeerd tot de islam, die volgens officiële bronnen zichzelf opblies in Irak.

dinsdag 11 mei 2010 21:00
Spread the love

Het boek is enorm goed geschreven en gedocumenteerd, zoals we dat van Chris De Stoop gewoon zijn. Maar toch lijkt het werk soms op een politierapport dat in romanvorm werd gegoten. De details die erin verwerkt zijn komen grotendeels uit gesprekken tussen ‘mannen met plannen’. Het hele verhaal draait immers rond de contacten, en de vriendschap, die haar echtgenoot, Issam Goris, onderhield met een handvol mannen uit het Brusselse. Enkelen onder hen belandden later voor enige tijd achter de tralies.

De research die hier aan vooraf ging springt in het oog. Chris De Stoop heeft de nodige informatie ingewonnen, en dit vanuit verschillende hoeken. Hij heeft eveneens gepoogd het geloofsleven en de ideologie van de groep die de aanslag beraamde in kaart te brengen. Hij is deels in zijn opzet geslaagd, door gebruik te maken van de nauwkeurige informatie uit politiedocumenten en uit gesprekken die hij had met islamkenners.

De Stoop tracht haar persoonlijkheid te schetsen op basis van getuigenissen van haar ouders en vroegere kennissen. Doorheen het boek werpt de getuigenis van een jong meisje – vriendin van een bekeerde moslim die een nauwe band onderhield met Issam – een bescheiden blik op Muriel’s dagelijks leven in Brussel. Over haar gevoelsleven komen we echter niet veel te weten, en dus blijven de vragen over het waarom, en het hoe zij bij deze poging tot aanslag betrokken raakte onbeantwoord.

Ze komt in het boek eerder over als een schim, die deel uitmaakt van een amateuristisch netwerk. De Stoop’s analyse, gebaseerd op het verleden van Muriel, probeert haar laatste daad te verklaren. Ze verwijst hiervoor ook deels naar haar gezondheid, het feit dat ze ongewenst kinderloos bleef, en dat dit misschien aan de basis zou kunnen liggen van haar ideologische wanhoopsdaad.

Referentie:

“Vrede zij met u, zuster” door Chris de Stoop
Uitgever: Bezige Bij- 288 bladzijden – ISBN 9789023458166

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!