De non-profit aan het Antwerpse stadhuis (foto Luc Janssens)

De onderhandelingen zijn nog niet gestart. In alle regio‘s wil het ACV de politici aan de noodzaak van een sociaal akkoord herinneren. In Antwerpen komen ze op voor alle non-profitsectoren.

Verslag, Nieuws, Economie, Samenleving, België, Non-profit, Witte woede -

Nationale witte woede-betoging aan vooravond verkiezingen

In het najaar hopen de vakbonden van de non-profit een nieuw meerjarenakkoord te sluiten met de Vlaamse en de federale regering. “We gaven onze eisenbundel af begin februari, maar drie maanden later is er niks gebeurd. Ook in Vlaanderen beweegt er niets”, zegt Mark Selleslach, nationaal secretaris van LBC-NVK. Om de druk te verhogen, trekken de vakbonden op 8 juni de straat op.

maandag 10 mei 2010 18:24
Spread the love

Op 2 februari trokken 3.200 werknemers uit de non-profit welgezind langs de federale en de Vlaamse regering. Ze gaven hun eisenbundel voor een ‘nieuw sociaal investeringsplan voor kwalitatieve zorg’ af en hoopten op een spoedige opstart van de onderhandelingen.

Dat is ook nodig want het huidige akkoord loopt tot eind 2010. In de non-profit worden – anders dan in andere sectoren – altijd vijfjarenakkoorden afgesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden.

“Maar drie maanden later is er nog altijd niks: geen kalender, geen technische voorbereiding en zeker geen inhoudelijk antwoord op onze eisen”, zegt Mark Selleslach.

De federale regering heeft natuurlijk een mooi excuus. Maar de Vlaamse regering? Die regeert toch onverkort verder, dixit minister-president Kris Peeters (CD&V)? “Daar hebben wij alleszins nog niets van gemerkt. We hebben na drie maanden wachten een herinneringsbrief gestuurd, maar daar kwam gewoon geen antwoord op”, zegt Selleslach.

Kris Peeters had begin februari nochtans gezegd dat hij zijn wagon niet wou aanhaken aan de trein van het federale overleg. “Ik weet dan wel niet waar die wagon staat. Wellicht in één of ander rangeerstation”, aldus Selleslach.

Op 8 juni komt er dus een eerste nationale betoging van de witte woede in Brussel. Selleslach: “Met alle vakbonden uit de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale sectoren komen we op straat. Dat is toch een mooi signaal aan de vooravond van de verkiezingen. We hebben geen antipolitieke boodschap. We zeggen juist: kies voor politici die wakker liggen van sociaal belangrijke dossiers.”  

De non-profit is één van die belangrijke dossiers, zegt Mark Selleslach. “De nood in de sector is bijzonder groot. De uitdagingen zijn immens. Gaan we ook de komende jaren voldoende personeel vinden? Een lang aanslepende regeringsvorming over BHV zou een ramp zijn. Maar dat geldt voor alle sociale dossiers.”

take down
the paywall
steun ons nu!