Jean, Jolien, Katja en Marilyn zijn van het Sint-Jozefs college uit Aalst

"We hebben er vrijwillig voor gekozen om mee te doen met Kras. We vinden het interessant. We zijn bijna om de twee weken samengekomen. Tijdens de voorbereidingen kropen we in de huid van de Wereldhandelsorganisatie, meest bekend met de Engelse afkorting WTO van World Trade Organisation. We leerden dat de WTO heel anders denkt over handel dan sociale organisaties. Wij waren voor vrijhandel. We merkten ook dat een land zoals China heel lage lonen heeft. En dat is toch een probleem want veel bedrijven delokaliseren. Dat brengt onze westerse economie in gevaar. Daarom is het belangrijk dat er minimumlonen zijn."
 

Nieuws, Samenleving, Lokaal -

Scholierenparlement Aalst

Op donderdag 6 mei werd het parlement ontbonden. Op vrijdag 7 mei werden Kamer, Senaat en Vlaams Parlement ingepalmd door krasse jongeren met een oprechte mening. De meeste nog ongekleurd door politieke partijen, velen nog natuurlijk, eerlijk en onaangetast.

zondag 9 mei 2010 16:47
Spread the love

De Overkoepelende Slotzitting in Brussel is de bekroning van een heel jaar debatteren, moties opstellen, amendementen aanbrengen en stemmen uitbrengen in het scholierenparlement van Aalst. Gedurende verscheidene rollenspelen en uitspraakmomenten in de Raadzaal van het Belfort werd het mondiale thema “Waardig Werk” besproken.

Na vorig jaar de Kamer en het Vlaams Parlement te hebben bezocht, opteerden de scholierenparlementariërs van het Sint-Maarteninstituut er nu voor om de Senaat te verkennen. Onze Janah Vermeir was de allereerste die haar stem door de micro joeg in het halfrond. Ze stelde de krasgroep van Aalst voor alsof ze al sinds jaar en dag zetelt als senator.

In de voormiddag werden de jongeren opgesplitst in commissies. In de commissie van Enzo Goemaere en Yordi Peirlinck was de stelling: hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers in gezonde en veilige omstandigheden werken? In kleine groepjes werd de stelling besproken, werden er overwegingen geopperd en werden oplossingen gesuggereerd.

Als politicus waarvoor vele partijen zouden staan springen om hem in te lijven, nam Enzo de leiding over zijn groep en communiceerde de bevindingen van zijn groepje met de hele commissie. Ook Yordi vertegenwoordigde het volk en lanceerde enkele oplossingen die na stemming unaniem werden goedgekeurd. Dirk Barrez, VRT-journalist en zoon van een oud-leerling, was de expert van dienst en bracht de jeugd tot nieuwe inzichten.

Tijdens de middagpauze moest je in het Warandepark zijn! Om de hongerigen te spijzen waren er kerngezonde broodjes, biofrietjes en Oxfamproducten. Voor de intellectuele honger waren er vele werkwinkels rond de Noord-Zuidproblematiek.

Plots stonden we oog in oog met de Aalsterse burgemeester Ilse Uyttersprot die ons prompt een rondleiding door Kamer en Senaat aanbood. Vooral Yasmine Nasra was een aandachtige toeschouwster. Je zag zo dat Yasmine van het ene moment op het andere zich kamervoorzitter, eerste minister of senaatsvoorzitter waande, zeker wanneer ze op hun respectieve plaatsen zat.

In de namiddag werden de commissies door elkaar gegooid om rondetafelgesprekken te voeren over de moties die ’s morgens werden opgesteld. Vervolgens werden de opmerkingen, verduidelijkingsvragen en amendementen uit de verschillende rondetafelgesprekken samengebracht in de originele commissie. Mede dankzij de goede vragen en scherpe opmerkingen van de zo goed als zeker toekomstige volksvertegenwoordiger Jasper De Jaeger werden hieruit aanbevelingen gedestilleerd.

Je voelde zo de spanning stijgen tijdens de wandeling naar de plenaire stemming. Alle aanbevelingen van elke commissie werden voorgesteld aan de jong-senatoren. Deze moesten zich dan een mening vormen en hun stem uitbrengen: groen, rood of geel; voor, tegen of neutraal; aanvaarden, weerleggen of onthouden. Uiteindelijk werden de aanvaarde voorstellen samengebracht, verzegeld en in de kluis weggeborgen om ze dan voor te leggen als we ooit een regering hebben.

take down
the paywall
steun ons nu!