Deze jongeren bewijzen in ieder geval al dat vele jongeren niet apolitiek zijn. De overgrote meerderheid van deze jongeren kiest er vrijwillig voor om - buiten de schoollessen - mee te doen aan de voorbereidingen van vandaag. "De lokale Kras-groepen bestaan uit leerlingen van verschillende scholen die ongeveer een zestal keren samenkomen om rond een bepaal thema dat door Globelink wordt aangeboden te debatteren. Dit jaar is het thema Waardig Werk.

De leerlingen doorlopen een traject dat bestaat uit twee grote delen, legt Tine Allaerts van Globelink uit. "Een eerste is een soort rollenspel. De scholieren leven zich in een bepaalde rol in. En vanuit die aangemeten rol debatteren ze over het thema. Nadien vormen ze zich een mening los van hun rol."

Waarom debatteren in een rollenspel?
Tine Allaerts : "Als we jongeren over een bepaald thema zomaar laten debatteren, vervallen ze vaak in een sloganeske taal. Het is dan moeilijk om tot de diepte te gaan om de onderliggende problemen te begrijpen. In een rollenspel dwingen we hen om vanuit hun rol na te denken. En doordat ze in debat gaan met de verschillende andere rollen komen heel veel stemmen aan bod over een thema als Waardig Werk. Ook stemmen die misschien in de gewone media nooit gehoord worden.

Welke rollen kunnen de jongeren zich aanmeten?
Bijvoorbeeld dit jaar was in het kader van het thema Waardig werk één van de rollen het Internationale Vakverbond. We vragen aan de jongeren om vanuit het standpunt van het Internationale Vakverbond na te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen een waardig loon heeft. Aan de hand van een themamap verdiepen ze zich in hun rol. Ze kunnen ook opzoeken welke standpunten het Internationale Vakverbond verdedigt over die vraag e.d.
Een andere rol is Business Europe, een ultraliberale organisatie die heel fel voor een vrije markt gaat en vanuit dat standpunt debatteert. Dit jaar zit ook China erbij om het perspectief op het niveau van een land te hebben.
De jongeren kunnen zich rollen aanmeten van verschillende niveaus. Een vakbond, een bedrijf, een consument, de overheid, een internationale organisatie... Door de verschillende niveaus krijg je heel wat stemmen in het debat. Soms is de rol dicht bij hun standpunt en soms niet. Soms verandert hun standpunt door een bepaalde rol die ze hebben aangenomen."

Na drie sessies in hun rol is het belangrijk dat ze die rol naast zich kunnen neerleggen. Het tweede deel van de sessie noemen we het uitspraakmoment. Ze gaan zich dan losmaken van hun rol en de informatie die ze allemaal verzameld hebben tijdens het rollenspel integreren in hun eigen mening over het thema. Ze debatteren binnen de lokale groep en dan gaan ze effectief aanbevelingen doen op basis van de consensus die ze bereikt hebben binnen de hun lokale groep.

Wat gebeurt er dan op de slotzitting in het parlement en de senaat?


"Globelink organiseert 1 keer per jaar de overkoepelende slotzitting. De lokale groepen uit heel Vlaanderen die in de loop van het jaar hebben gedebatteerd komen dan samen in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement. We laten hen daar een hele dag over het thema debatteren in Commissies. Op het einde van de dag wordt er gestemd en komen ze tot enkele gezamenlijke aanbevelingen die dan kunnen gedeeld worden met politici en experts.
Dat is ook de reden waarom we doorheen die dag ook experten en politici  bij de jongeren plaatsen. Zodat ze niet enkel de stemmen van de andere scholieren horen maar ook de stemmen van politici en experts. Zo worden ze zich ook bewust van bepaalde politieke realiteiten die ze eventueel over het hoofd hebben gezien bij de formulering van hun oplossingen. Op die manier komen ze tot een viertal aanbevelingen voor het thema Waardig Werk die volledig de stem vertolken van de jongeren maar voldoende gefundeerd en afgetoetst met experts en politici."

Wordt er nadien iets gedaan met de aanbevelingen van de jongeren?
"De aanbevelingen verspreiden we onder de politici die hier aanwezig waren. En aan de bevoegde ministers, bijvoorbeeld de minister van werk. We zoeken ook naar manieren om de aanbevelingen via de Vlaamse jeugdraad te verspreiden naargelang het thema."

Tijdens de pauze vroegen we enkele deelnemers waarom ze deelnamen aan het initiatief en welke voorstellen ze geformuleerd hebben tijdens de commissievergaderingen in het parlement en de senaat.

Nieuws, Economie, Politiek, België -

500-tal scholieren debatteert in parlement over waardig werk

zondag 9 mei 2010 17:35
Spread the love

Brussel — Een 500-tal Vlaamse jongeren uit 17 steden heeft de zitjes ingepalmd van het Belgische en Vlaamse parlement.

Niet om over BHV te kibbelen, maar om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. Dit jaar debatteren ze in de werkgroepen over het thema Waardig Werk. Op het einde van de dag komen ze tot een consensus met aanbevelingen.

De jongerenorganisatie Globelink organiseert al voor de 33ste keer Kras, het vroegere Scholierenparlement.

take down
the paywall
steun ons nu!