abvv congres

 

Verslag, Nieuws, Economie, Samenleving, België, ABVV, Caroline Copers, Vlaams ABVV -

Vlaams ABVV gooit zich in strijd tegen armoede

BLANKENBERGE -- Meer dan 700 militanten van het Vlaams ABVV trokken zich twee dagen lang terug in Blankenberge om zich te bezinnen over de toekomst van de socialistische vakbond. Op het vierjaarlijkse statutair congres lag een stapel actiepunten voor rond thema's als werkbaar werk, een sterke overheid en het fenomeen van de working poor.

zaterdag 8 mei 2010 15:57
Spread the love

Het Vlaams ABVV gaat zich meer dan vroeger gooien in de strijd tegen armoede. De vakbond steekt daarvoor een hand uit naar armenorganisaties.

Een ledenonderzoek leert dat ook de leden van de socialistische vakbonden kampen met armoede. Eén op de vier leden heeft regelmatig moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen. Zelfs mensen die werken, kunnen in armoede verzeild raken.

“We gaan onze leden in de toekomst nog beter informeren over de gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes op de latere pensioenrechten en -uitkeringen”, klinkt het. De vakbond wil ook de drempels in de eigen organisatie verlagen.

Volgens het Vlaams ABVV moeten alle maatregelen van de overheid onderworpen worden aan een armoedetoets. Dat wil zeggen dat moet onderzocht worden wat hun impact is op de armoede. Verder vindt de vakbond ook dat het minimumloon moet worden verhoogd. De BTW op energie moet dan weer omlaag. “Het kan toch niet dat mensen een boterham minder moeten eten om zich te kunnen verwarmen en om het licht te kunnen aansteken.”

Stressinstrument

Uit de werkgroep over werkbaar werk kwam een opvallend voorstel. “Het betaald educatief verlof en de opleidingscheques mogen niet enkel beperkt worden tot werkgerelateerde opleidingen. Levenslang en levensbreed leren is een belangrijk onderdeel van werkbaar werk”, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

Uit het ledenonderzoek blijkt ook dat de leden van het ABVV niet willen dat er geraakt wordt aan het brugpensioen of de pensioenleeftijd. De helft van de leden vindt wel dat 50-plussers aangemoedigd moeten worden om werk te zoeken.

Om oudere werknemers te helpen langer aan de slag te blijven, stelt het ABVV extra vakantiedagen en aangepast werk voor. “Deze strijd zal niet makkelijk zijn, want werkgevers lopen niet warm voor werkbaar werk”, aldus Copers. Het Vlaams ABVV wil een stressinstrument ontwikkelen dat werkbaarheid kan meten en opvolgen in de bedrijven.

Overheidssubsidies

Fiscale kortingen op ploegenarbeid en overuren mogen niet worden uitgebreid, vindt het ABVV. Overheidssubsidies moeten worden gekoppeld aan voorwaarden op het vlak van werkbaarheid.

De overheidssteun dook ook nog eens op in het hoofdstuk ‘sterke overheid’. “Er moet een aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde zijn, zeker ook op vlak van werkgelegenheid”, zegt Copers. De overheid moet dan weer vooral zelf haar taken uitvoeren. “PPS (publiek private samenwerking) en uitbesteding mogen niet gebruikt worden om de openbare diensten te vermarkten”, aldus het Vlaams ABVV.

In een vierde werkgroep keek het Vlaams ABVV ook eens in eigen boezem. Dankzij het ledenonderzoek van de Gentse onderzoeker Patrick Vander Weyden (die eerder ook peilde naar de mening van de leden en mandatarissen van SP.A) weet het Vlaams ABVV nu ook wat hun leden denken en verwachten van een vakbond. De overgrote meerderheid van de leden is tevreden over hun lidmaatschap. De leden koesteren wel hoge verwachtingen op vlak van loopbaanbegeleiding.

Sterke openbare omroep

Aan het slot van het congres werden ook nog drie actualiteitsmoties goedgekeurd. Zo eist het Vlaams ABVV dat de Israëlische vakbond Histradut afstand neemt van de Israëlische apartheidspolitiek. Als dat niet gebeurt, moet Histradut uit de wereldvakbond IVV gezet worden.

Het Vlaams ABVV steunt ook de strijd van de Griekse werknemers tegen de brutale besparingen. De vakbond roept de Vlaamse regering ook op om de besparingsronde bij de VRT bij te sturen. “Sommigen willen blijkbaar de openbare omroep sterk afslanken in de hoop dat private spelers het dan beter doen”, klinkt het.

Het Vlaams ABVV pakt ook uit met een nieuwe website. “Eén website in plaats van tien waarop alle werkingen samen staan. Met veel praktische informatie. De website zal onder meer via e-cards ook een actiemiddel worden. Onze militanten worden e-militanten”, zegt Caroline Copers.

Het congres werd bijgewoond door een groot aantal kopstukken van SP.A. zoals Caroline Gennez, John Crombez en Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten. Ook kandidaat-parlementslid Rudy Kennes was van de partij. De hoofdafgevaardigde van het ABVV bij Opel kreeg de vierde plaats op de Antwerpse SP.A-lijst.

take down
the paywall
steun ons nu!