Nieuws, Politiek, Betoging, België, Europees Parlement, Luxemburgplein -

Banken vetten zich aan Griekenland

donderdag 6 mei 2010 10:59
Spread the love

De banken vetten zich aan Griekenland, in het Frans zijn er minder woorden voor nodig: ‘Les banques sengrece‘.

European Left en de fractie Linkse Europese Eenheid/Noords Groen Links in het Europees Parlement hebben op 5 mei met een 50-tal personen een korte verzameling gehouden op het Luxemburgplein aan het Europees Parlement in Brussel.

Vele parlementsleden van de GEU/NGL konden meteen na hun vergadering deelnemen aan de manifestatie. Samen met een aantal organisaties en personen hadden zij gevolg gegeven aan de (laattijdige) oproep van het European-Left-secretariaat in Brussel.

Ze wilden hiermee hun steun betuigen aan de algemene staking in Griekenland. Die staking kwam er uit protest tegen de door de EU en IMF opgelegde besparingsmaateregelen.

Niet alleen in Brussel werd gemanifesteerd, ook in Wenen, Bilbao, Londen, Parijs, Berlijn en Budapest vonden gelijkaardige protesten plaats.

Voor de verdere fotoreportage zie Blog: Banken vetten zich aan Griekenland

take down
the paywall
steun ons nu!