Politici onkundig? Helemaal niet
Opinie, Politiek, België -

Politici onkundig? Helemaal niet

De oproep van Stijn Meuris en Jeroen Olyslaegers om de verkiezingen te boycotten, bevestigen wat de media al een tijdje rondbazuinen: de politici hebben er een potje van gemaakt, het is een schande. Maar is dat wel zo? Zijn de anticrisismaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid (in de plaats van ontslagen) bewijs van slecht bestuur?

woensdag 5 mei 2010 17:51
Spread the love

Is het onkunde wanneer Alexander De Croo denkt dat zijn verkiezingsresultaten beter zullen zijn door te stoppen met onderhandelen? Is het onkunde wanneer Maingain uit het buitenland laat weten dat de voorstellen van Dehaene onbespreekbaar zijn?  Is het onkunde dat voorzitter Reynders Maingain niet desavoueert, maar alles doet om stemmenwinst voor de PS te verhinderen? Is het onkunde als Bart De Wever dreigt de Vlaamse regering op te blazen indien de CD&V toegevingen doet aan de Franstaligen?

Neen, in al deze voorbeelden wordt er rekening  gehouden met het potentiële kiezerspubliek waar elke partij op hoopt. Dat is dus democratie. Watde verschillende partijen willen doen met meer stemmen, dus hun achterliggende agenda, verschilt echter grondig van elkaar. Maingain en De Wever moeten verhinderen dat de communautaire heisa opgelost geraakt, want ze kunnen slechts door die heisa blijven bestaan. Reynders moet er voor zorgen dat Financiën bij de MR blijft, want zijn kiezers en netwerk zijn er als de dood voor dat de belastingen beter en rechtvaardiger zouden geïnd worden.

Stel u voor dat de PS of CdH de notionele intrestaftrek zou afbouwen! CD&V moet als standenpartij ACV en UNIZO en VBO met elkaar blijven verzoenen, en tevens de CM en Caritas en de Guimardstraat en de Boerenbond te vriend houden – allemaal onderdelen van haar kiezerspubliek en sponsors waardoor ze in Vlaanderen de grootste is. Meer bevoegdheden voor Vlaanderen zou zich, gezien de machtverhoudingen, vertalen in een wijziging van de sociale zekerheid, pensioenen, arbeidsrecht, migratie, werklozenbeleid, meer lastenverlaging voor bedrijven en minder overheidsregulering. Alleen lijken Stijn Meuris en zovele anderen die belangengroepen niet te doorzien: ze gooien alle politici op dezelfde hoop.

Dat komt dan weer omdat weinigen zich verdiepen in de partijprogramma’s (dom natuurlijk). Maar ook doordat de grote media weinig inspanning doen om het onderscheid tussen de partijen te verduidelijken, en om de ingewikkelde maatschappelijke gevolgen te analyseren van de diverse voorstellen, zodat de kiezers echt zouden weten waarover het gaat. Alles moet in 2 one-liners. Media streven naar het grootst mogelijk aantal lezers/kijkers/adverteerdeers. Daartoe is het best dat geen nadruk wordt gelegd op tegengestelde ideologieën, en alles kort en eenvoudig wordt gehouden.

De joernalisten stellen de vragen, en als het antwoord niet de gewenste richting uitgaat, onderbreken ze. Bovendien zijn alle media, op de VRT en RTBF na, commerciële bedrijven. En wat is voor hun eigenaars de prioriteit, denkt u?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!