Nieuws, Samenleving, België, Lokaal, Stampmedia, Onderwijs, Genk, Diversiteit, Onderzoek, Universiteit Antwerpen, Kunstonderwijs, Christel Schepers, Kunstschool, Paul Mahieu -

Diversiteit zoek in het Kunstonderwijs

Afgelopen zondag 2 mei hield de Kunstschool in Genk haar jaarlijkse open dag. Het was traditiegetrouw een groot succes met vele nieuwe inschrijvingen. Toch kon het niet onopgemerkt voorbijgaan dat er weinig of geen studenten uit allochtone gezinnen info kwamen inwinnen, laat staan zich inschreven.

woensdag 5 mei 2010 11:00
Spread the love

Uit een studie door Paul Mahieu (Universiteit Antwerpen) blijkt dat het aantal allochtone studenten in het kunstsecundair onderwijs verwaarloosbaar is ten opzichte van het aantal autochtone studenten.

Allochtone studenten zijn dan weer oververtegenwoordigd in het beroepssecundair onderwijs en ondervertegenwoordigd in het algemeen secundair onderwijs. Enkel in het technisch onderwijs is er een evenredigheid. Het aantal allochtone studenten in het kunstsecundair onderwijs is zo miniem dat het niet eens besproken wordt in de studie van Mahieu.

Voor een multiculturele stad als Genk zou je denken dat de Kunstschool een uitzondering zou zijn op het Vlaamse patroon. En toch is dat niet het geval. Wij spraken over de cijfers met Christel Schepers, directeur van de Kunstschool.

Misvattingen

“Wij zijn inderdaad geen afspiegeling van de Genkse bevolking: 30 procent van onze leerlingen komt uit Genk en 70 procent dus van daarbuiten en zelfs uit Nederland. We hebben het zeer moeilijk om allochtone ouders te bereiken. Als we ze niet kunnen bereiken, kunnen we ze ook niet degelijk inlichten.”

“Er bestaan nog veel misvattingen vanuit de allochtone gemeenschap over het kunstsecundair onderwijs. Zo wordt het diploma zwaar onderschat en ‘vresen’ de ouders het ‘losbandig karakter’ van het KSO, waarbij dan verwezen wordt naar het tekenen van een levend naaktmodel.”

“Wij hebben de problematiek opgenomen in ons toekomstige beleidsplan. Het feit dat we dit formuleren, betekent toch dat we dit wel belangrijk vinden. Toch blijven we erbij dat kiezen voor het KSO een bewuste keuze is, allochtoon of autochtoon.”

Het vast patroon

Fatih Mehmet Kaynak, eerstejaarsstudent ingenieurswetenschappen-architectuur aan de Universiteit Gent vult verder aan. “Het is inderdaad zo dat allochtonen de waarde van een KSO-diploma onderschatten, ze vinden dat iets voor ‘janetten’. De meeste allochtonen volgen het patroon van de meerderheid. Als hun vrienden automechanica studeren dan gaan zij dat ook maar doen om niet uit de boot te vallen.”

“Allochtone jongeren hebben vaak moeite om een langetermijnverbintenis aan te gaan. Ze gaan liever voor een secundaire opleiding die hun direct naar een vaste job leidt en ze zijn al zeker niet snel geïnteresseerd in een doorstroomrichting.”

“Een school moet geen reclame maken, daar moet ze zich niet mee bezighouden. Diegene die echt willen, zullen het ook kunnen. Het is een bewuste keuze. De school moet de allochtone jongeren gewoon laten inzien dat ze vanuit zichzelf iets kunnen bereiken waar ze trots op kunnen zijn. Maar uiteindelijk blijft de verbintenis aangaan met een kunstrichting een eigen keuze, en die maak je of die maak je niet”, zo zegt Kaynak nog.

© 2010 – StampMedia – Christoffer Allegrezza

take down
the paywall
steun ons nu!