Socialistische partij bestaat 125 jaar
Verslag, Nieuws, België, SP.A -

Socialistische partij bestaat 125 jaar

Van 1 tot 9 mei houdt de rondreizende tentoonstelling '125 jaar socialistische partij' halt in Gent. Tijdens de opening op 29 april zei voormalig burgemeester Frank Beke dat SP.A niet tevreden kan zijn met haar electoraal resultaat. “Ooit stond Gent aan de wieg van de Belgische Socialistische Arbeiderspartij, de voorloper van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) die 125 jaar geleden ontstond.”

maandag 3 mei 2010 10:50
Spread the love

Amsab, het Instituut voor Sociale Geschiedenis, stak de tentoonstelling in elkaar in opdracht van SP.A. Aan de hand van beeldmateriaal en teksten maakt het publiek kennis met de geschiedenis van de partij. Geert Van Goethem, directeur van Amsab en historicus schreef het boek ‘De droom van een betere wereld’. Het biedt een opgefriste visie op de voorbije 125 jaar van de partij.

Sociale zekerheid in het klein

Gilbert Temmerman, voormalig socialistisch burgemeester van Gent en minister van Staat, vindt dat vandaag te vaak vergeten wordt dat Gent aan de basis ligt van de socialistische beweging in Vlaanderen. “Edward Anseele is de oprichter van de Samenwerkende Maatschappij Vooruit”, zegt hij. “Dat was de voorloper van de coöperatie, een samenwerking tussen producenten en consumenten.”

“De leden van de Vooruit konden terecht bij een ziekenfonds en de vakbond. Dat was eigenlijk een sociale zekerheid in het klein. Omstreeks 1874 werd de eerste bakkerij Vooruit opgericht. Tijdens een grote staking in Wallonië stuurde Vooruit 10.000 broden naar de Waalse stakers. Uit dankbaarheid hebben de Walen Edward Anseele als eerste Vlaming in de Kamer van volksvertegenwoordigers verkozen.”

“We hebben ook fouten gemaakt”

“Ik ben trots op de strijd die de socialistische beweging en de partij al 125 jaar voert”, zei Frank Beke tijdens zijn openingstoespraak. “Maar we mogen niet vergeten dat we ook fouten hebben gemaakt. Deze tentoonstelling helpt ons om beter te begrijpen wie we zijn en waarom we vandaag staan waarvoor we staan.”

“Als we naar de sleutelmomenten in onze geschiedenis kijken kunnen we lessen trekken”, zegt Beke. “Zwarte zondag was in 1991 het begin van een turbulent decennium. Vanaf dan boden de oude socialistische ideeën geen afdoend antwoord meer op de problemen van een snel veranderende wereld. De bevolking kreeg moeilijk vat op de mondialisering en die onzekerheid uitte zich in het electoraal gedrag. Sindsdien zoekt de partij nog steeds naar een politiek concept dat beantwoordt aan onze idealen en dat tegelijk de mensen van vandaag aanspreekt. We kunnen vandaag onmogelijk tevreden zijn met het electoraal resultaat van de partij.”

Casinokapitalisme

“SP.A mag geen centrumpartij blijven”, zegt Liesbet Van Eeckhaut van SP.A Gent. “We moeten blijven opkomen voor de zwakkeren in de samenleving.”

Frank Philips van Animo Gent, de jongerenafdeling van SP.A en kabinetsmedewerker van de Gentse burgemeester Daniël Termont stelt het als volgt: “SP.A moet duidelijk maken dat de financieel-economische crisis het gevolg is van een systeem dat we niet ondersteunen. Het gaat om casinokapitalisme en niet om de werkgelegenheid of de economie. Het gaat om gokken met geld dat niet bestaat. Dat is een luchtbel die ooit moest spatten. Nu moeten we de banken reguleren.”

take down
the paywall
steun ons nu!