Anonieme nota over meccanoplan van BAM-ingenieur
Opinie, Opinie -

Anonieme nota over meccanoplan van BAM-ingenieur

Anonieme DAM-nota over meccanoplan Forum 2020 blijkt van de hand van BAM-ingenieur die Lange Wapper moest bouwen

maandag 3 mei 2010 16:11
Spread the love

Na het recente dubbelbesluit van de regering over het Oosterweeldossier lanceerden de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal binnen de wet op openbaarheid van bestuur een campagne om de regering te bewegen tot het publiek maken van de DAM-documenten. Die documenten vormen de onderbouw voor het Masterplan 2020 dat tijdens de voorbije maanden werd voorbereid door het ministeriële DAM-comité (Duurzame Antwerpse Mobiliteit) en dat op 30 maart 2010 door de regering werd goedgekeurd. 

Doel van deze campagne:duidelijkheid scheppen over hoe de regering tot de beslissing kwam om vast te houden aan het BAM-tracé, ondanks de verwerping van dit tracé tijdens de volksraadpleging van 18 oktober 2010

De wet op openbaarheid van bestuur werkt.

Op 19 april 2010 plaatste de regering een eerste reeks DAM-stukken online.

Vorige week woensdag gaf stRaten-generaal een persconferentie over een van die stukken (Document DAM V). Het betrof een anonieme nota over het meccanoplan van Forum 2020. Bij lectuur van de vrijgegeven documenten stelde stRaten-generaal – tot haar stomste verbazing – vast dat deze nota reeds op 24 februari 2010 op het kernkabinet voorlag. Pas diezelfde dag zou Forum 2020 het meccanoplan voorstellen op een persconferentie. Bij gebrek aan concrete kennis over het plan schreef de anonieme auteur een nota vol gissingen en fouten. Op basis van een verkeerd beeld van het meccanoplan lijstte de auteur alle mogelijke negatieve elementen over dat beeld op, nog voor Forum 2020 haar studiewerk publiek maakte.

Dit was geen objectieve analyse, wel een beschadigingsoperatie. Teneur van de nota: het BAM-tracé is beter dan het meccanoplan.

stRaten-generaal hekelde niet alleen het tendentieuze en slordige karakter van de nota, maar ook het feit dat de regering op basis van deze nota het meccanoplan meteen verticaal klasseerde.

Wat blijkt nu? Uit verschillende hoeken kregen wij de voorbije dagen bevestiging van het feit dat de auteur van de anonieme nota ingenieur Patrick Debaere is. Ingenieur Debaere is projectleider bij de BAM, verantwoordelijk voor het realiseren van de Lange Wapper.

De regering voerde dus een alternatief plan af – naar voor geschoven door een groep bedrijfsleiders, academici en actievoerders – op basis van de evaluatie ervan door de BAM-ingenieur die instaat voor het realiseren van de Lange Wapper op het BAM-tracé.

Als auteur van het meccanoplan wil stRaten-generaal deze manier van werken hekelen. Dat een ingenieur zijn geesteskind wil promoten als best mogelijke optie: tot daar aan toe. Maar dat de Vlaamse regering zich uitgerekend tot deze BAM-ingenieur richtte om de enige evaluatie te maken van het meccanoplan (andere evaluaties werden niet vrijgegeven) is ruimschoots enkele bruggen te ver.

stRaten-generaal vraagt dat de regering hierover uitleg verschaft en verantwoording aflegt.

Wie gaf opdracht tot het maken van deze (anonieme) nota? Waarom richtte de opdrachtgever zich tot de BAM-ingenieur voor een evaluatie van een alternatief? Waarom namen noch de auteur van de nota noch de Vlaamse regering ooit contact op met het Forum 2020 in functie van een correcte beoordeling?

Nu blijkt dat het meccanoplan niet ernstig bekeken werd door de Vlaamse regering, vervalt ook de onderbouw van het genomen dubbelbesluit.

Daarom herhaalt stRaten-generaal wat het reeds in de dagen na bekendmaking van het dubbelbesluit vroeg: onderwerp het meccanoplan aan een onafhankelijke en correcte toetsing, op basis van het plan zoals effectief uitgewerkt en voorgesteld door Forum 2020.

Dit kan perfect binnen de termijn van twee maanden, zoals nu ook voorzien voor de haalbaarheidsstudie van eventuele tunnels op het BAM-tracé.

 

Voor stRaten-generaal,

Manu Claeys en Peter Verhaeghe

take down
the paywall
steun ons nu!