Verslag, Verslag, Nieuws, Nieuws, Politiek, Politiek, België, België, SP.A, SP.A, 1 mei, 1 mei, Caroline Gennez, Caroline Gennez -

Caroline Gennez: “Hoop en dromen in plaats van cynisme en angst”

GENT -- SP.A-voorzitster Caroline Gennez vindt dat de politieke stilstand in ons land lang genoeg heeft geduurd. “Het tragische is dat we vandaag al veel verder hadden kunnen staan. Helaas. Drie jaar is de Wetstraat bezig geweest met de Wetstraat, niet met de Volkstraat,” zei Gennez tijdens haar 1 mei-toespraak in de Gentse Vooruit.

zaterdag 1 mei 2010 17:42
Spread the love

Na drie jaar politiek getwist ziet Caroline Gennez niet veel resultaten. “De federale regering heeft nog maar eens een studie over de vergrijzing op tafel gelegd, maar de pensioenen zijn niet hervormd. Electrabel werd uit handen gegeven, met een blanco cheque er bovenop om de kerncentrales langer open te houden, maar de energiefactuur voor de mensen is niet verlicht en er is niet één – niet één- extra windmolen bijgezet. Drie jaar lang is men bezig geweest met de stekker uit België te trekken. Uiteindelijk heeft men de stekker uit de welvaart getrokken.”

Caroline Gennez hield een pleidooi tegen de angst en het cynisme: de angst dat de pensioenen onbetaalbaar zullen worden en het cynisme van de topmanagers die vinden dat iedereen langer moet werken, maar die massaal 50-plussers op straat zetten.

Tegenover die angst en dat cynisme moet er opnieuw hoop zijn, vindt Gennez. “Of het nu over onze pensioenen, jobs, gezondheid of fiscaliteit gaat: de kern van de zaak is dat we de hoop en de dromen van de mensen, van ons allemaal, opnieuw op de voorgrond zetten. Dat iedereen van ons, jongere of oudere, arbeider of bediende, werknemer of zelfstandige, werkloze of werkende, zeker kan zijn van een stevige basis in zijn bestaan, met eerlijke en gelijke kansen, goede gemeenschapsvoorzieningen en stevig verankerde sociale rechten. We moeten dringend weer vooruit.”

Voorstellen

In haar toespraak doken ook de verschillende voorstellen op waar de SP.A de voorbije maanden mee uitpakte en waar de partij wellicht ook mee naar de verkiezingen trekt. Zo pleitte ze naast de vermogenswinstbijdrage ook voor een herschikking van de belastingaftrekken.

Het aanvullend pensioen moet een recht worden voor alle werknemers. “Iedereen moet de kans krijgen om een deel van zijn inkomen veilig opzij te zetten bij de overheid om op het einde van zijn of haar loopbaan een stevig en gegarandeerd potje over te houden.”

Om te vermijden dat gepensioneerden in armoede terechtkomen wil Gennez de Inkomensgarantie voor Ouderen op trekken. “Dat kost 300 miljoen euro. Dat is, ter vergelijking, een fractie van de toplonen en bonussen die nog altijd vlotjes worden uitgekeerd.”

Na de activering van de werklozen is het volgens Gennez ook tijd voor een activering van de bedrijven. “Bedrijven vragen van de overheid terecht veel: steun, regels (maar liefst niet te veel), lastenverlagingen. Mag de overheid ook iets van de bedrijven vragen? Wij willen klare afspraken over innovatie en opleiding en over meer diversiteit op de werkvloer.”

Heel wat kopstukken van SP.A (van mediaminister Ingrid Lieten tot Bert Anciaux) waren naar Gent gekomen om te feesten. Na de toespraken volgde later nog Volta, de nacht van de arbeid met optredens van Meuris en Daan. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!