Scouts en Gidsen Vlaanderen, een pluralistische organisatie. - Foto: Scouts en Gidsen Vlaanderen

 

Nieuws, Samenleving, België, Jeugdbeweging, Rooms-katholieke kerk, Seksueel misbruik -

Jeugdbewegingen en Kerk, vrolijke vrienden?

De Kerk beleeft zwarte dagen. Bijna dagelijks verschijnen nieuwe verhalen over misbruikte kinderen en jongeren. De drie grootste jeugdbewegingen van het land Chiro, KSJ-KSA-VKSJ en Scouts en Gidsen Vlaanderen hebben een katholiek verleden. Die link met de Kerk is lang niet meer overal even sterk, wat tot verschillende reacties op de schandalen leidt.

donderdag 29 april 2010 16:53
Spread the love

Reageren op schandalen

KSJ-KSA-VKSJ is de enige jeugdbeweging van de drie die een reactie publiceerde op haar website. Daarin laat ze verstaan de feiten hard te betreuren en geschokt te zijn. Chiro en Scouts en Gidsen Vlaanderen vonden het niet nodig een officieel standpunt te formuleren.

“Uiteraard betreuren wij de feiten en kunnen wij ze onmogelijk aanvaarden”, laat nationaal secretaris van Chiro, Karolien Frederickx, verstaan.

“Maar zolang Chiro niet rechtstreeks betrokken is in de verhalen vinden wij het niet nodig om hierover een reactie te publiceren. Wij vinden het wel belangrijk om te reageren op visies die vanuit de Kerk worden uitgedragen en die ingaan tegen de waarden die wij willen verdedigen. Maar in dit geval is geen visie uitgedragen, het is niet zo dat de Vlaamse Kerk deze feiten vergoelijkt.”

“Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen is als jeugdbeweging zeer begaan met de materie. Dit laat ons zeker niet koud. In het bijzonder omdat de feiten komen vanuit een hoek waarvan moreel leiderschap wordt verwacht”, spreekt woordvoerder Jan Van Reusel.

“Wij hopen daarom natuurlijk op actie. Maar toch vonden wij het niet nodig om een officiële reactie uit te brengen. Wij hebben naar ons gevoel geen nieuwe inzichten te brengen hieromtrent.”

KSJ-KSA-VKSJ reageert wel

Waarom vond KSJ het dan wel zo nodig om hierop te reageren?

Nationaal coördinator Toon Fonteyne: “Wij hebben er altijd naar gestreefd om binnen de Kerk een plaats te zoeken. Wij willen de Kerk van binnenuit mee vorm geven. KSJ-KSA-VKSJ gaat in haar activiteiten expliciet om met die kerkelijke waarden. Zo organiseren wij in West-Vlaanderen het Lourdeskamp waarop bisschop Vangheluwe soms meeging.”

Verschil in betrokkenheid

Het verschil in beleving en betrokkenheid met de katholieke zuil tussen de jeugdbewegingen wordt daarmee geïllustreerd.

“Voor Chiro is die zuil niet zo belangrijk meer. Zonder onze roots te ontkennen, evolueren wij er wel steeds meer van weg. Wij willen meer verschillende invalshoeken aanspreken en onze visie en waarden breder opentrekken”, vertelt Friederickx.

“Scouts en Gidsen Vlaanderen is ook een uitgesproken pluralistische vereniging”, treedt Van Reusel het Chiro-standpunt bij. “Wij hadden vroeger een sterke band met de Kerk, maar nu kan je spreken van een ontzuiling. Wij hebben wel nog altijd aandacht voor zingeving. Het christendom is daarin een inspiratiebron, maar zeker niet meer de enige.”

“Bij KSJ-KSA-VKSJ ligt dat anders”, zegt Fonteyne. “Wij hechten meer waarde aan die katholieke zuil. We merken bij jongeren ook wel de kritische houding. Maar wij willen bewust meebouwen aan de Kerk. Wij slaan als het ware onze tenten op binnen de Kerk om ze van daaruit mee vorm te geven.”

Bevreemdende signalen

“Soms komen er wel bevreemdende signalen vanuit Rome waarin wij ons absoluut niet kunnen vinden. Onze positie komt dan uiteraard onder druk. Wij stellen ons dan de vraag of het niet beter zou zijn om toch van buiten de Kerk te werken. Maar we kiezen er vandaag nog altijd bewust voor om erin te blijven.”

Fonteyne maakt de vergelijking met een school. “Als je het als leerling niet eens bent met de directie kan je twee dingen doen: of je gaat op zoek naar een andere school. Of je kan een leerlingenraad oprichten en mee inspraak eisen in het bestuur en zo proberen mee te bouwen. Wij kiezen voor die laatste optie.” 

take down
the paywall
steun ons nu!