Nieuws, Samenleving, België, Jongeren, Stampmedia, Internet, Belgacom, Download, Downloadcapaciteit, Downloaden, Downloadlimiet, Duopolie, Sms, Telenet -

Belgacom en Telenet versus jongeren

Jongeren stellen zich veel vragen bij de beperkte downloadcapaciteit in België, blijkt uit een enquête van Netlog. Ook de relatief hoge prijzen van het sms-verkeer zijn een doorn in het oog van het jonge volkje. StampMedia legde de grieven voor aan Belgacom en Telenet.

woensdag 28 april 2010 18:00
Spread the love

Onlangs pakte Belgacom uit met een verhoging van de downloadcapaciteit. Telenet volgde snel. Ondanks de beloofde verhogingen lopen we nog een eind achterop tegenover onze buurlanden.

In Nederland en Frankrijk kan je al onbeperkt downloaden. In Nederland ligt het gemiddelde verbruik op 180 GB per maand. Dit lijkt geen problemen op te leveren bij de providers. Kan extra concurrentie de beperkte downloadcapaciteit in België teniet doen?

Duopolie

Hebben nieuwe bedrijven wel een kans op de Belgische markt naast Telenet en Belgacom? Jan Margot van Belgacom vindt dat Belgacom voldoende inspanningen levert, maar dat Telenet beter zou kunnen.

“In 1994 werd de vroegere RTT, de voorganger van Belgacom, omgevormd tot het autonome overheidsbedrijf Belgacom. Belgacom hangt voor tarieven en tal van andere zaken af van de overheid. Telenet, een bedrijf dat vroeger alleen kabeltelevisie aanbood, en later ook internet en telefonie, is aan veel minder regels onderworpen. Telenet is bijvoorbeeld ook niet verplicht andere operatoren toe te laten op haar netwerk. Die verplichting geldt wel voor Belgacom: andere operatoren kunnen hun diensten aanbieden op het netwerk van Belgacom. Er zijn dus 2 netwerken, waarvan er slechts één is opengesteld voor de concurrentie.”

Evelyne Nieuwland van Telenet repliceert: “Er zijn wel degelijk kansen voor andere operatoren. Op een aantal markten, zoals vaste telefonie en zeker mobiele telefonie, is Telenet een relatief kleine speler. Belgacom laat uitschijnen dat Telenet op geen enkel vlak gereguleerd is, maar wij zijn zoals elke operator aan verschillende regels en wetgevingen gebonden, zoals de Telecomwet en het Mediadecreet.”

“Op de TV-markt moeten wij een aantal ‘must carry’-kanalen aanbieden en zijn de prijzen gereglementeerd. Belgacom is dominant in meerdere markten en wordt dus ook gereglementeerd in deze markten (telefonie en breedband).”


Marktverdeling van de operatoren in België

Telenet kan andere operatoren weigeren op de kabel te komen. Is dat dan geen probleem voor de concurrentie? Nieuwland: “Het feit dat de kabel tot op vandaag niet gereguleerd is, komt vooral doordat de kabel geen nationale dekking heeft en het marktaandeel vele malen kleiner is dan Belgacom.” (zie illustratie)

“Belgacom heeft zijn netwerk en zijn klantenbestand geërfd uit de monopolieperiode. Telenet daarentegen heeft netwerk moeten kopen en bouwde zijn klantenbestand zelf uit. De toegang tot de kabel is technisch gezien ook een stuk moeilijker: er is geen één op één verbinding met elke klant zoals dit bij Belgacom het geval is.”

Volgens Nieuwland is het openen van de kabel niet aangewezen omdat vandaag een volwaardige infrastructuurcompetitie tussen aanbieders met volwaardige en gelijkaardige producten speelt. “De consument kan dus kiezen tussen volwaardige en bijna identieke aanbieders.”

Prijs-kwaliteit niet je-dat

Toch vinden jongeren dat de prijs-kwaliteitverhouding op het gebied van internet te wensen overlaat in België. Beide operatoren ontkennen dit. “Internet in België heeft topkwaliteit”, zegt Margot. “99,85 procent van de Belgische bevolking heeft toegang tot snel internet tegen een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.”

Nieuwland haalt internationale studies aan. “Op basis van OESO-vergelijkingen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de club van rijke industrielanden) scoren we veeleer ‘gemiddeld’ op het vlak van prijs-kwaliteitverhouding.”

“Het is ook niet gemakkelijk om internetproducten en de kwaliteit ervan te vergelijken. Ook op vlak van kwaliteit van de dienstverlening zijn er grote verschillen. In het buitenland ligt de prijs soms lager, maar is de dienstverlening een stuk minder.”

Vrije kabel

Zou er niet beter een onafhankelijke beheerder komen voor de tv-kabel en de telefoonkabel? Margot vindt dat geen goed idee. “Dat de kabel niet wordt opengesteld, is niet normaal, en verstoort de concurrentie. Het netwerk scheiden van de operatoren is echter geen goed beleid: in landen waar het gebeurd is, stellen we vast dat er niet meer geïnvesteerd wordt in het netwerk.”

Nieuwland: “Belangrijk is dat diegene die de diensten aanbiedt ook diegene is die de nodige investeringen doet om de kwaliteit van het netwerk, en dus de diensten, op peil te houden. Zeker in een sector met snelle technologische evoluties is het belangrijk dat die ontkoppeling niet gebeurt in tegenstelling tot de gas en elektriciteitssector.”

Hoe komt het dat er hier nog steeds limieten zijn op de downloadcapaciteiten terwijl die er niet meer zijn in de buurlanden?

“De buurlanden gebruiken FUP”, zegt Nieuwland. FUP staat voor Fair Use Policy en houdt een gemiddeld gebruik van je internetverbinding in. Dat betekent dat af en toe een film of muziek downloaden kan, maar niet constant.

“Maar FUP houdt ook enigszins beperkingen in. Telenet wil dat iedereen maximaal kan genieten van internet, dus we managen het internetverkeer zo dat het niet mogelijk is dat een kleine groep van klanten een groot gedeelte van de bandbreedte inneemt en de snelheid vertraagt voor alle klanten. De meeste providers managen het verkeer op dezelfde manier. Dit helpt om het internetgebruik ’fair‘ te houden voor iedereen.”

Intussen hebben zowel Belgacom als Telenet abonnementsformules met onbeperkte downloadcapaciteit onder Fair Use Policy aangekondigd.

Short Text Message

Sms is groot gemaakt door jongeren. Nochtans betalen ze vandaag nog steeds meer dan jongeren in onze buurlanden. Houdt Belgacom (Proximus) de prijs van zijn sms-diensten kunstmatig hoog? Margot: “De sms-tarieven zijn de laatste jaren stelselmatig gedaald. Belgacom bepaalt die niet zelf: ze zijn gebaseerd op de kosten en worden ook vastgelegd door de regelgever (BIPT).”

© 2010 – StampMedia – Ken de Kort

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!