Patrick Develtere

 

Verslag, Nieuws, België, ACW -

ACW gaat met nieuwe voorzitter voor sociaal rechtvaardige duurzaamheid

GENT -- De koepel van christelijke werknemersorganisaties ACW wil de komende jaren een voortrekkersrol spelen op vlak van sociaal rechtvaardige duurzaamheid. Een 500-tal afgevaardigden van het ACW schaarden zich achter die ambitie op het congres in het ICC in Gent. Patrick Develtere wordt zoals verwacht de nieuwe voorzitter van het ACW. Hij kreeg 96 procent van de stemmen achter zich.

zaterdag 24 april 2010 19:17
Spread the love

“Sociale rechtvaardigheid blijft onze core-business, maar we verbreden dat naar duurzaamheid. Die moet ook sociaal rechtvaardig zijn. We zullen opkomen voor duurzame jobs, voor duurzame fiscaliteit die herverdelend werkt en die duurzame consumptie in de hand werkt”, zegt afscheidnemend voorzitter Jan Renders.

Amendementen om die ambitie af te zwakken of te nuanceren, werden met een grote meerderheid weggestemd.

In de congresteksten wordt ook veel aandacht besteed aan het bewegingsaspect. Het ACW, de grootste sociale beweging van het land, wil drempels in de eigen beweging wegwerken om zo nog meer mensen te betrekken, ook jongeren en allochtonen. De christelijke arbeidersbeweging gaat ook op alle niveaus nog meer samenwerken met andere groepen en organisaties.

Het ACW zet ook in op de uitbouw van nieuwe coöperatieve initiatieven. “We zoeken economische initiatieven die niet puur om winstbejag draaien. De crisis speelt daar natuurlijk een rol in. De mensen zijn op zoek naar meer zekerheid en minder beursgedrevenheid. De coöperatieve economie kan een oplossing zijn”, zegt Jan Renders.

Politiek

Grote debatten over de politieke werking en rol van het ACW waren er deze keer niet. Die discussie werd al beslecht op een congres in 2004. “We zijn een sociale beweging met een eigen en onafhankelijke dynamiek. We doen breed aan beïnvloeding van de politiek en we blijven tegelijkertijd werken met ACW-mandatarissen binnen de christendemocratie”, zo vat Renders die consensus samen.

Jan Renders die op 1 september afscheid neemt van het ACW werd uitgebreid in de bloemen gezet. Zijn opvolger wordt de 48-jarige Patrick Develtere die 96 procent van de stemmen achter zich kreeg. Develtere is academicus, maar heeft ook al een lange staat van verdienste binnen het ACW. Zo werkte hij voor de NGO Wereldsolidariteit en was hij ook hoofdredacteur van De gids op maatschappelijk gebied.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!