Drie cruciale vragen bij het verdere verloop van het Oosterweeldossier
Opinie, Lokaal, Opinie, Antwerpen -

Drie cruciale vragen bij het verdere verloop van het Oosterweeldossier

Vandaag wordt – naar aanleiding van de 14de voortgangsrapportage door de NV BAM in de Vlaamse parlementaire commissie RO – opnieuw politiek gedebatteerd over het Oosterweeldossier en de recente regeringsbeslissing hierover.

donderdag 22 april 2010 15:28
Spread the love

Uit de lawine aan mogelijke vragen bij het verdere verloop van dit dossier schuiven we de momenteel – wat ons betreft – meest prangende naar voor:

1. De haalbaarheidsstudie voor de tunnels op het BAM-tracé, gaat die naar BAM/TV SAM of niet?

2. De Lange Wapper light, is die nu door BAM/TV SAM ontworpen, of niet? En wanneer krijgen we de plannen te zien?

3. Het meccanotracé, is dat nu door het Vlaamse Verkeerscentrum bestudeerd, of niet? En wanneer krijgen we die eventuele studie te zien?

1. Deze week nog wordt politiek beslist wie mag onderzoeken of tunnels op het BAM-tracé technisch en financieel haalbaar zijn

Zal de Vlaamse regering deze studieopdracht toevertrouwen aan BAM (de NV die de voorbije jaren van alle alternatieven voor het eigen viaduct stelselmatig brandhout maakte), of zal ze voor de tweede keer in de geschiedenis van het Oosterweeldossier een echt onafhankelijk én gedepolitiseerd onderzoek bestellen en er vervolgens voor de eerste keer ook rekening mee houden?

In 2005 schreef BAM een tunnelalternatief weg op het eigen tracé – later werd dit alternatief het Horvattracé genoemd. In 2006 deed BAM binnen de procedure van de opmaak van het project-MER hetzelfde met het tunnelalternatief van stRaten-generaal. In oktober 2008 bestelde de Vlaamse regering dan eindelijk een eerste keer een echt onafhankelijk onderzoek naar tunnelalternatieven voor de Lange Wapper. Het onderzoeksbureau Arup/SUM concludeerde dat dergelijke alternatieven inderdaad technisch en financieel haalbaar waren. De NV BAM schreef daarop een nota voor de Vlaamse regering waarin het tegendeel beweerd werd, en de regering volgde het advies van NV BAM.

2. Blijkens de regeringsbeslissing van 30 maart ll. is de ‘terugvalpositie’ (nl. een zogenaamde Lange Wapper light, die terug opduikt wanneer tunnels niet mogelijk zouden blijken) ontworpen door NV BAM. Maar op de vraag gesteld hierover in het kader van de wet op openbaarheid van bestuur laten de regeringskabinetten nu plots weten dat NV BAM niet de ontwerper is van een Lange Wapper light.

Werd het plan ontworpen door de NV BAM en worden burgers nu foutief geïnformeerd in een laatste poging om hen  de plannen te onthouden? Of werd er op 30 maart bewust voor gekozen om verkeerdelijk in de regeringsbeslissing op te nemen dat de NV BAM het plan ontwierp om zo de echte ontwerper onbekend te houden? Wie ontwierp het dan wel? Noriant? Kreeg het bouwconsortium hiertoe opdracht van de Vlaamse regering? En wanneer worden de plannen van die terugvalpositie bekend gemaakt? Ze vormen de basis van de regeringsbeslissing, maar niemand krijgt ze te zien.

3. Het meccanotracé werd om onduidelijke redenen niet ernstig genomen door de Vlaamse regering.

Waarom niet? Het Vlaamse Verkeerscentrum zou verkeersmodelleringen hebben gemaakt van het meccanotracé, maar die modelleringen worden niet publiek gemaakt, ondanks uitdrukkelijke vraag hierom binnen de wet op openbaarheid van bestuur. Waarom wordt deze studie van het Verkeerscentrum niet vrijgegeven?

Voor stRaten-generaal,

Manu Claeys en Peter Verhaeghe

take down
the paywall
steun ons nu!